De bouw van de nieuwe mormonentempel in het Engelse stadje Chorley niet ver van Manchester is bijna voltooid. Daarmee bezitten de mormonen de tweede tempel in het Verenigd Koninkrijk. Het is niet toevallig dat de tempel op deze plaats gebouwd is.
In het verleden waren de mormonen daar reeds actief. De eerste Britse bekeerlingen werden op deze plek gedoopt door de mormoonse missionarissen. Aldus een bericht in het Britse oecumenische blad Church Times. De bouw heeft inmiddels bij plaatselijke christenen de wenkbrauwen doen fronzen.

De Reachout Trust, een christelijke organisatie die probeert mensen van sekten weg te houden en met degenen die erin zitten een discussie wil, verklaarde bij monde van Doug Harris dat plaatselijke christenen nadenken over een reactie op de bouw van het nieuwe complex, want behalve de nieuwe mormoonse tempel, waar de exclusieve geheime inwijdingsriten worden gehouden, verrijzen er eveneens een mormoonse zendingsschool en een plaatselijke mormonenkerk in het stadje. Harris onderzoekt momenteel de verschillen tussen de christelijke geloofsleer en de leer van de mormonen.

In de Verenigde Staten zijn publicaties verschenen waarin de verschillende soorten symboliek, waarmee de mormoonse tempels zijn versierd, onderzocht en geanalyseerd worden.
Zo blijkt dat er overvloedig gebruik gemaakt wordt van zonne-en maansymbolen, het Alziend Oog, dat geassocieerd wordt met de Egyptische goden Horus en Osiris, obelisken, pentagrammen, hexagrammen en andere magische tekens.
Met name het gebruik van planeetsymbolen komt zeer vaak voor, zowel aan de buitenkant als in het interieur van de tempel. Bovenop de tempel staat een beeld van de engel Moroni, de boodschapper die de grondlegger van de mormonen Joseph Smith opdracht gaf het Boek van Mormon te schrijven.
Aangezien er in de Bijbel geen engel Moroni voorkomt, laat staan een engel met een aanvullend evangelie, moet men zich afvragen hoe ‘christelijk’ de mormoonse boodschap is. Volgens een van de vroegste mormoonse leiders Orson Pratt moest de tempel aan bepaalde astrologische grondvoorwaarden voldoen.

Volgens W.J. Schnoebelen en James R. Spencer, die de mormoonse tempelsymbo­liek uitvoerig hebben onderzocht, bestaat er een nauw verband met de symboliek van de vrijmetselarij en de magie. Met name de grote mormonentempel in Salt Lake City in Utah is een voorbeeld waarbij tijdens de bouw tal van occulte architectonische versierselen zijn aangebracht. Dit alles op uitdrukkelijk verzoek van Brigham Young, een van de belangrijkste mormonenlei­ders. De meeste mormoonse kerkleden zijn overigens nauwelijks op de hoogte van deze informatie.

Als gevolg van de publicaties van Schnoebelen en Spencer in 1987 en 1990, heeft de leiding van de mormoonse kerk in de Verenigde Staten veranderingen doorgevoerd in het 140 jaar oude tempelritueel, waaruit nu de bloed-eden nu zijn verdwenen.