Tijdens een herdenkingsplechtigheid op 29 april j.l., ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de bevrijding van de concentratiekampen, heeft de Minister-President van Brandenburg, M.Manfred Stolpe, een delegatie van het Jehovah’s Getuigen ontvangen. De leden van de delegatie kwamen uit België, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Duitsland en waren aanwezig om de 35 Jehovah’s Getuigen te herdenken die werden onthoofd in Brandenburg vanwege hun weigering trouw aan Hitler te betuigen.

Ofschoon het lot dat Hitler de Joden en de zigeuners liet ondergaan goed bekend is, blijft wat de leden van de Jehovah’s Getuigen doorgemaakt hebben miskend. Deze minderheid heeft in werkelijkheid een hoge tol betaald aan het nazisme. 10.000 van hen zijn gearresteerd en in 82 concentratiekampen en gevangenissen, waar zij werden opgesloten, hebben vier- tot vijfduizend van hen de dood gevonden. 250 leden van de Jehovah’s Getuigen zijn geëxecuteerd vanwege gewetensbezwaren.

Sinds 1933 is in hun weigering het naziregime te ondersteunen, de Hitlergroet te brengen, deel te nemen aan oorlogshandelingen en zich te onderwerpen aan een totalitaire ideologie, oorzaak geweest van een gewelddadige vervolging.

‘Le Cercle Européen des Témoines de Jehovah, anciens déportès et internés’ (De Europese Kring van oud-gedeporteerden en geïnterneerde Getuigen van Jehovah) heeft deelgenomen aan de plechtigheden die in Brandenburg werd georganiseerd ter herdenking aan het martelaarschap van de gedeporteerden van Ravensbrück en Oranienburg-Sachsenhausen. Woordvoerders van ‘Cercle Européen’ hebben onderstreept dat de systematische vervolging van een religieuze minderheid onderkend had moeten worden als een voorbode van de op handen zijnde tirannie. Zij hebben er ook aan herinnerd dat elke aantasting van de vrijheid van een religieuze minderheid een aantasting is op de vrijheid van allen.

“De onverdraagzaamheid en de barbaarsheid van het naziregime leert ons lessen waarbij men dient stil te staan”, verklaarde de president van de ‘Cercle Européen’, Boleslas Leciejewski, oud gedeporteerde nr. 76076 te Buchenwald en Dora. (2 mei 1995).

Aldus Droits de ‘l Homme sans frontières