“Het verschijnsel van ufo’s neemt steeds meer toe. Vreemde wezens zijn in toenemende mate actief op aarde, maar contacten met ufo’s zijn zelden heilzaam”.
Dat is de mening van Lord Hill-Norton, admiraal van de Britse vloot en hoofd van de defensie staf. Hill-Norton heeft kort geleden een organisatie opgericht om het publiek te waarschuwen tegen het verschijnsel van ufo’s.


Zijn ‘UFO Concern’ in Somerset wil strijden tegen de naïviteit en de kritiek­loosheid van de media als het gaat om de behandeling van het ufo fenomeen.
Hill-Norton is van mening dat het verschijnsel alle elementen in zich heeft van een nieuwe religie, een religie die haaks staat ten opzichte van het christelijke geloof.
Alle contacten met ufo’s of met zg. buitenaardse wezens “hebben een religieuze en spirituele dimensie”. Veel mensen die het overkomt worden het slachtoffer van “een soort bovennatuurlijke manipulatie die de aandacht moet krijgen van  de kerkelijke autoriteiten”.

‘UFO Concern’ wil het publiek informeren over de implicaties van het ufo fenomeen, informatie gebaseerd op feiten. Ook wil zij aanbevelingen doen voor de juiste aanpak van het probleem op gebieden zoals de defensie, maar ook in het pastorale werk. Hill-Norton wil met ‘UFO Concern’ het publiek “laten weten dat er een probleem is, een ernstig probleem”.

Gordon Creighton, uitgever van het blad ‘Flying Saucer Review’, een blad dat de sinistere aspecten van het hele ufo fenomeen wil blootleggen, is inmiddels net als 150 anderen, ook supporter van ‘UFO Concern’ geworden. Creighton stelt vast dat in toenemende mate mensen vragen stellen over het ufo gebeuren. Volgens Creighton zijn steeds meer mensen overtuigd geraakt dat “ufo’s een satanische component met zich meedragen”.

‘UFO Concern’ wil ook op het Europese continent soortgelijke kringen van verontruste mensen starten. De organisatie is gevestigd in Athelney, Burrowbridge, Bridgwater, Somerset.