In Canada wonen 1 miljoen moslims. Canada bereidt zich voor om de Sharia op hen toe te passen in Canadese rechtbanken, meldt de Canadese Law Times.
Canadese rechters zullen spoedig hiertoe overgaan. Mogelijk banen zij de weg om eens die wet toe te passen bij vonnissen, zoals het stenigen van overspelige vrouwen.

In islamitische samenlevingen zijn moslims onderworpen aan de Sharia, maar zijn daarvan vrijgesteld in landen waar zij als minderheid leven onder een niet-islamitische overheid.

Op een conferentie in oktober in Etobicoke in de provincie Ontario hebben vertegenwoordigers van de Moslims een raad van 30 leden gekozen om het Islamitische Instituut voor Burgerlijke Rechtsspraak op te richten.

In het islamitische recht wordt dit instituut een Daroel-Qada, of tribunaal genoemd. De statuten zullen op 31 december opgesteld en goedgekeurd worden.
Uitspraken zullen gedaan worden door een moslim-rechter, maar de plaatselijke wereldlijke Canadese rechtbank zal zorg dragen voor de uitvoering.

Een van de hindernissen bij de invoering van het systeem is, volgens de Law Times het gebrek aan eenheid in de moslim-gemeenschap  en bijgevolg de zwakte in organisatorisch opzicht. De Canadese moslims komen uit veel verschillende landen en verschillende richtingen in de islam. Er zijn ook weinig oelama, islamitische juridische wetenschappers in Noord-Amerika. Die zijn nodig om het recht toe te passen in gecompliceerde rechtszaken.

“Het lijkt dat de gemeenschap op zoiets zat te wachten”, zegt organisator B. Husain Bhayat, volgens de Law Times. “We hebben hard gewerkt om de groepen hier te krijgen, en gezien de eenheid die wij hier gezien hebben, zullen wij zonder veel moeite kunnen doorgaan”.

De beide hoofdstromingen van de islam, soennieten en sjiieten, waren op de conferentie vertegenwoordigd plus imams en leiders van organisaties.