Categorie Economische Genootschappen

Bilderberg 2018: new tech helps oil the wheels of the global elite | World news | The Guardian.

Bilderberg.org : View Forum – Bilderberg Conference 2018, June 7-10, NH Torino Lingotto Congress, Turin, Italy. 

66ste Bilderberg, juni 2018: 666.. Mét Vaticaan..?? – WantToKnow.nl. OOK HET VATICAAN ONDERDEEL VAN DE NWO !!!!

Lees meer ...

Bilderberger’s vierden NWO ”Pinksterfeest” 2017 in Chantilly Virginia (VS)

Zie:
http://www.bilderberg.org/

Waar blijft de 80 miljard euro die iedere maand door de ECB met behulp van een muisklik uit het niets geschapen wordt?

Lees meer ...

Onderstaande artikel is het verslag van een interview tussen de Russische journalist Peter Odintsov en een hooggeplaatste Zwitserse bankier in Moskou op maandag 30 mei 2011. Dit interview hebben we overgenomen van de website www.earth-matters.nl. In verband met de naderende Bilderbergconferentie leek het ons goed dit artikel onder de aandacht te brengen.

Lees meer ...

“De vluchtelingenstromen in de EU zijn het gevolg van een Amerikaanse globaliseringstrategie” – werd de globaliseringstrategie van de vier zogenaamde “ongehinderde flows” (stromen) toegelicht. Die is afkomstig van de Amerikaanse militaire geostrateeg Thomas P.M. Barnett. Ik citeer Barnett: “Als voorwaarde voor het soepel functioneren (van de globalisering) moeten vier duurzame en ongehinderde ‘flows’ gegarandeerd zijn”. Ook de huidige vluchtelingenstromen naar Europa die de spuigaten uitlopen, blijken een deel van de strategie: “De ongehinderde stroom van immigranten” – die op Europa is gericht en volgens Barnett door geen enkele regering of instelling mag worden verhinderd. Nationale grenzen moeten uiteenvallen en rassen vermengd: daardoor worden waarden en religies afgeschaft en de weg naar een globale “nieuwe wereldorde” (NWO) geëffend.

Lees meer ...

Franco Bernabè, lid van de stuurgroep Bilderberg en vice voorzitter van Rothschild Europe, werd geconfronteerd over zijn rol in de geheimzinnige organisatie toen hij in juni dit jaar de Bilderbergconferentie verliet via het treinstation.
Bernabè werd in 2013 gedwongen om zijn positie als hoofd van Telecom Italia neer te leggen, na een botsing met top aandeelhouders, maar heeft nu een van de meest machtige posities binnen de Bilderberg groep.

De Duitse reporter Tilman Knechtel ondervroeg Bernabè , die hem doorverwees naar de Bilderberg Pers relaties voor zijn vragen. Toen hem werd gevraagd waarom het hem niet was toegestaan om te praten over de conferentie, noemde hij de “Chatham regels”, een verwijzing naar de Chatham House Rule, die iedereen die bij een Bilderberg conferentie aanwezig is, verbiedt om te onthullen wie of wat er gezegd wordt.

Bernabè zei vervolgens dat er voor hem geen gevaar was voor het openbaren van informatie, maar weigerde dat nog steeds te doen, voordat hij beweerde: “Er is hier geen geheim over ” en vervolgde: “er is niets te zeggen, er is geen geheim en alles wordt gepubliceerd op de Bilderberg website, deze is eenvoudig te raadplegen. Er zal een verklaring worden vrijgegeven door Bilderberg”, aldus Bernabè.

In werkelijkheid is de lijst met onderwerpen die besproken worden op de Bilderberg conferentie, zo vaag dat het zinloos is om de Bilderberg website te bezoeken.

De voormalige CEO van Telecom Italia raadde Knechtel aan om naar de luchthaven van Innsbruck te gaan om deelnemers van de Bilderberg conferentie te vinden die Oostenrijk verlaten met hun privé jets. Ondertussen bleef hij weigeren om te bepalen in welke hoedanigheid hij daar was, ontkennend dat hij een bankier, een politicus, een academicus of een media magnaat was. Bernabè bleef er herhaaldelijk op aandringen dat er geen geheimen waren omtrent Bilderberg, ondanks het feit dat het hotel waar de conferentie werd gehouden omringd was door “een ring van staal” waar 2000 politie agenten checkpoints bezetten tot een aantal kilometer buiten het hotel terrein, en de politie zelfs patrouilleerde in de nabijgelegen bergen.
Bernabè moest lachen toen hem werd gevraagd of hij zitting heeft in in de stuurgroep, (de binnenste cirkel van de Bilderberg elites die de agenda bepaalt voor de conferentie en beslist over de deelnemers). Hierop antwoordde hij: “Je hebt nu wel genoeg beeldmateriaal en ik denk dat je beter kan gaan posten.

“Wat doen de politici daar, zij worden betaald met ons geld dus hebben wij het recht om dat te weten”,zei de Duitse verslaggever

Bernabè antwoordde, nog steeds lachend,: “Dat zult u de politici moeten vragen” , en lachte nog meer toen hem de vraag werd gesteld of de politici orders krijgen om te ontkennen dat Bilderberg een lobby organisatie is op basis van vriendjes kapitalisme. Gevraagd maar welke consensus is vastgesteld op Bilderberg en welke punten werden besproken verklaarde Bernabè: “Het was een besloten vergadering en de thema’s van deze vergadering staan op het internet”. Knechtel wees op de nietszeggende vaagheid van de punten waarover gesproken werd, waarop Bernabe reageerde: “Er zal meer zijn “.
Bernabè’s tegenzin om iets anders dan de gebruikelijke Bilderberg onzin de papegaaien, illustreert nogmaals de strikte geheimhouding van de conferentie, en is de reden waarom velen zo bezorgd zijn over het ondemocratische karakter van de politici die in het grootste geheim captains of industry en het bankwezen ontmoeten achter gesloten deuren.

Artikel van John Diks, overgenomen van:

Bron: Infowars.com