Categorie Farmaceutica

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Huisarts Hans van der Linde is boos. Maar hij kan nu weer een beetje lachen, eerst met de financiële steun die hij van velen mocht krijgen voor de kosten van zijn rechtszaak, maar vooral door de morele steun van de rechterlijke uitspraak in zijn zaak vs. het RIVM. Van der Linde is reeds 38 jaar huisarts in Capelle a/d IJssel. Hij was staflid van de Landelijke Huisartsen Vereniging en lid van het College voor Accreditering Huisartsen. Hij schreef onderstaand artikel.

Lees meer ...

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Wanneer u een medicijn van uw dokter krijgt voorgeschreven, dan is deze hoogstwaarschijnlijk ontwikkeld door een farmaceut die hem in een klinische studie op mensen heeft getest.Vervolgens is het medicijn aangeboden bij een instantie als de Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) en European Medicines Agency (EMA). Deze organisaties krijgen de resultaten van de klinische studies onder ogen en beslissen of het medicijn van nut is en of het een geregistreerde status krijgt waardoor een arts het kan voorschrijven. U neemt het medicijn en heeft een zeer grote kans om beter te worden, want dat is de belofte. Immers, de goedkeuring van een medicijn door regulerende instanties creëert de suggestie van een onafhankelijke garantie dat de voordelen duidelijk afwegen tegen de mogelijke nadelen. Dat blijkt alleen lang niet altijd zo te zijn.

Lees meer ...

ARNEMUIDEN-LIENDEN, Het KNP:
In de afgelopen eeuw is het overgrote deel van onze voedselproductie in handen gekomen van een handvol biotech-multinationals, die in snel tempo veel natuurlijke gewassen vervangen door genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s). Door de harde, wereldwijde concurrentiestrijd rondom de ggo’s en hun patenten zijn er nog maar weinig landen veilig voor de BigAg, oftewel de multinationals Monsanto, DuPont, BASF, Syngenta Biotechnology, DOW AgroScience en Bayer CropScience. De marktleider Monsanto is inmiddels eigenaar van 90% van alle ggo’s ter wereld. De elitaire bedrijfstop van Monsanto bestaat uit directeuren van de McDonald’s, Lockheed-Martin Corporation, American Cyanamid, PPG Industries, Sara Lee Corporation, Pharmacia, General Electric en het mediabedrijf Gannett Company. Alhoewel Monsanto zich presenteert als een duurzame en vreedzame agrarische onderneming, is het doel van de onderneming een wereldwijde controle over al het voedsel en leven op aarde.

Lees meer ...

“Het grote publiek gelooft dat de farmaceutische industrie het algemeen welzijn dient. Dat is te danken aan de pr-functionarissen die in dienst zijn van deze farmabedrijven. Het grote publiek weet niet veel over de achtergronden, over wat zich binnen de farmaceutische bedrijven afspeelt, over de informatie die wordt achtergehouden, over het rooskleurig voorstellen van geneesmiddelen die eigenlijk niet bijster effectief zijn, over de mensen die ziek zijn geworden door het gebruik van medicijnen. Het grote publiek beschouwt de farmaceutische bedrijven niet als a-moreel, omdat de pr-afdelingen verhinderen dat zij dergelijke dingen te weten komen”

Lees meer ...

Door de Duitse farmaceutische kartels is er enkele jaren geleden een organisatie opgericht met de naam Codex Alimentarius Commissie. Dit is een orgaan van de Verenigde Naties dat de belangen van West-Europese farmakartels behartigd.
Deze Codex Alimentarius Commissie heeft als doel “alle gezondheidsinformatie op het gebied van vitaminen te verbieden en de vrije beschikbaarheid van natuurlijke therapieën wereldwijd tegen te gaan”. Jaarlijks komt deze commissie bijeen.

Lees meer ...