Duitse lesbrochure beveelt elektroshocks aan tegen heteroseksualiteit

De vernietigende communistische regenboogpropaganda in Duitsland is niet te stoppen. In een brochure van de Unie voor Onderwijs en Wetenschappen, die speciaal bestemd is voor leerkrachten, staat een groot aantal ontluisterende passages over de verheerlijking van homoseksualiteit en de devaluatie van de levensstijl die door de evolutie als “normaal” is bestempeld. Dit mondt uit in een vraag die aan studenten moet worden gesteld: “Heb je ooit overwogen elektroshocktherapie te doen?”  Dit meldt de site DissidentNL

(meer…)

“Spreek de Waarheid en zet de duivel te kijk”

De Duitse jurist Reiner Fuellmich (1958), heeft een lange carrière achter de rug, waarin hij geruchtmakende processen heeft gevoerd tegen bijvoorbeeld Volkswagen. Een respectabel aantal boeken en onderzoeksrapporten staan op zijn naam. Fuellmich heeft zich vanaf april 2020 gericht op onderzoek naar de feiten rond de coronacrisis. Hij heeft samen met een team van specialisten een groot aantal gesprekken gevoerd, die hem tot het punt hebben gebracht dat hij kan vaststellen dat hij en zijn team het bewijs van wat de werkelijke toedracht is in handen hebben.

Dit schrijft Ad Broere op zijn website www.adbroere.nl. Ad Broere is econoom, onderzoeker en auteur.

(meer…)

10 juli a.s. Open dag Christian Roma Support

Op 10 juli a.s. vieren wij ons 10-jarig bestaan met een Open Dag. Kijk op www.christianromasupport.nl.

Het was in de stad Uzhgorod in Oekraïne, dat in 2010 een van onze teamleden werd meegenomen naar het Roma-kamp Pirogova. Het bleek een ommuurde wijk te zijn, buiten het zicht van de voorbijgangers. Er woonden zo’n dertig gezinnen; hun hutten waren opgetrokken van planken en afvalmateriaal. Kinderen die er rondbanjerden zagen er vervuild en verpauperd uit.

De aanblik van deze misère was diepschokkend. Het was aanleiding om in Nederland actie te gaan voeren. Om allereerst voedsel en stookhout naar deze arme families te brengen.

En te gaan werken aan een Projectplan, om de kinderen uit het slop te halen. Zo startte in 2011 ons eerste Roma Kids Project.

Nog geen jaar later werden wij gevraagd ook elders deze hulp te bieden. Want kinderen maken een metamorfose door, als zij niet meer de hele dag op straat of op de vuilnisbelt rondscharrelen. Als zij leren rustig op een bankje te zitten, te luisteren naar een juf, en Bijbelverhalen horen. Als ze goed te eten krijgen, hygiëne wordt aangeleerd, fijne motoriek wordt getraind. Ze krijgen kans om naar school te gaan! De schoolkinderen begeleiden we met hun huiswerk.

Via de kinderen ontstaan er contacten met hun families, die we waar mogelijk ook helpen een beter leven op te bouwen. Zoals door veilig en stabiel maken van hun huisjes, training in vakbekwaamheid, onderwijs in hygiëne en gezonde voeding, stimuleren een bedrijfje op te starten.

Na tien jaar zijn we in acht landen actief onder de Roma met verschillende Support Programs. Er is veel overleg, organisatie, rapportage en financiële steun nodig voor de hulpprogramma’s. We brengen dit alles wij dagelijks in gebed. Want zonder Gods Geest en leiding kunnen we niets doen. Het is ons gebed dat de komende decennia steeds meer Roma-mensen de Here Jezus leren kennen en door Hem blijheid en waardigheid zullen ervaren. En dat zij een goede plek zullen krijgen in de maatschappij!


Bron:  https://www.christelijknieuws.nl/

BLM kreeg 90 miljoen aan donaties in 2020

Afgelopen jaar heeft Black Lives Matter Global Network Foundation 90 miljoen dollar aan donaties gekregen. Dit werd recent duidelijk toen de groep haar financiën voor de eerste keer openbaar maakte. Lokale afdelingen geven aan nog geen stuk van de donatietaart te hebben gekregen.

De nonprofit organisatie heeft haar financiën exclusief aan The Associated Press bekendgemaakt. Lokale BLM afdelingen krijgen geen geld. Voor zover bekent heeft alleen de BLM groep in Denver een meerjaren  contract getekend met de nationale vereniging. (meer…)

D66 wil graag uw kinderen ‘opvoeden’

In de komende verkiezingscampagne zet D66 vol in op volledige staatsopvoeding van Nederlandse kinderen. De school moet “de hele dag een tweede thuis” voor kinderen worden. Ouders worden in dit plan afstandelijke wezens die hun kroost alleen nog op bed mogen leggen en er weer uithalen. Want “voor veel kinderen is thuis niet de beste omgeving”.

Dat zeggen D66’ers Paul van Meenen en Rob Jetten in een interview met de Volkskrant. Ze zijn zich namelijk een hoedje geschrokken dat een kwart van de 15-jarigen analfabeet is. Zonder zich af te vragen hoe dat komt, bieden ze wel de oplossing: meer staatstoezicht. Dat gaat zo ver dat ze ervoor pleiten dat kinderen vanaf hun eerste levensjaar 4 dagen per week (!) naar de ‘gratis’ kinderopvang moeten. (meer…)

Amerikaanse ‘Space Force’ publiceert eerste militaire doctrine: ‘Spacepower’

Amsterdam, KNP

De ‘Space Force’ van de Verenigde Staten heeft zijn eerste militaire doctrine gepubliceerd: een ‘Space Capstone Publication’ (SCP) met de naam ‘Spacepower’. Zo geraakt stilaan meer bekend over de plannen en doelen van de jongste tak van het Amerikaanse militaire apparaat.

Dit meldt Pieter van Berkel op de site www.sceptr.net.

De Amerikaanse ‘Space Force’ (USSF) werd in 2019 opgericht door de Amerikaanse president Donald Trump (Rep.). Aangezien volwaardige militaire operaties in de ruimte tot voor kort tot de sciencefiction behoorden, tast ook het Amerikaanse leger nog grotendeels in het duister in de zoektocht naar een doctrine en strategieën. Er bestaat immers nog geen precedent vanwaaruit vertrokken kan worden.

Doctrine erkent ruimte als “inherent globaal” oorlogsdomein.  “Een van de principes van een onafhankelijke afdeling is het creëren van een doctrine. De SCP legt uit waarom ruimtemacht een vitaal onderdeel is van de Amerikaanse welvaart en veiligheid – nu en in de toekomst – en begeleidt de werkgelegenheid in operaties in meerdere domeinen.

Naarmate de USSF blijft groeien en rijpen, zullen we onze doctrine blijven ontwikkelen om op het scherp van de snee te blijven bij het verdedigen van onze belangen in de ruimte”, zegt generaal Jay Raymond, hoofd van de ruimtevaartoperaties van de USSF, in een persbericht.

Centraal staat de bescherming van Amerikaanse belangen in de ruimte, zoals bijvoorbeeld Amerikaanse satellieten. Maar de USSF ziet het ook abstracter. Zo beschouwt men de ruimte als een kanaal waarlangs macht en invloed ontwikkeld en toegepast kan worden.

Daarnaast erkent men de ruimte als een uniek en “inherent globaal” oorlogsdomein. Vanuit de ruimte kan men immers iedere plek op aarde bereiken en treffen, zonder veel rekening te hoeven houden met grenzen of nationale luchtruimen. Bijgevolg kan succes of falen in de ruimte in de nabije toekomst enorme gevolgen hebben voor de andere aspecten van de oorlogsvoering van een land.

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de ‘Space Force’ zijn volgens het documenten het vrijstellen van de vrijheid van handelen in de ruimte, het mogelijk maken van “gezamenlijke dodelijkheid en effectiviteit” en het aanreiken van nieuwe mogelijkheden om Amerikaanse nationale doelstellingen te bereiken.

Om deze verantwoordelijkheden te handhaven wordt ingezet op verschillende kerncompetenties, waaronder ruimteveiligheid, ruimtemobiliteit en -logistiek. Men hoopt naast militairen ook ontdekkingsreizigers, diplomaten, ondernemers, wetenschappers en programmeurs aan te trekken om de Amerikaanse ruimtemacht gestalte te geven