“Spreek de Waarheid en zet de duivel te kijk”

De Duitse jurist Reiner Fuellmich (1958), heeft een lange carrière achter de rug, waarin hij geruchtmakende processen heeft gevoerd tegen bijvoorbeeld Volkswagen. Een respectabel aantal boeken en onderzoeksrapporten staan op zijn naam. Fuellmich heeft zich vanaf april 2020 gericht op onderzoek naar de feiten rond de coronacrisis. Hij heeft samen met een team van specialisten een groot aantal gesprekken gevoerd, die hem tot het punt hebben gebracht dat hij kan vaststellen dat hij en zijn team het bewijs van wat de werkelijke toedracht is in handen hebben.

Dit schrijft Ad Broere op zijn website www.adbroere.nl. Ad Broere is econoom, onderzoeker en auteur.

(meer…)

10 juli a.s. Open dag Christian Roma Support

Op 10 juli a.s. vieren wij ons 10-jarig bestaan met een Open Dag. Kijk op www.christianromasupport.nl.

Het was in de stad Uzhgorod in Oekraïne, dat in 2010 een van onze teamleden werd meegenomen naar het Roma-kamp Pirogova. Het bleek een ommuurde wijk te zijn, buiten het zicht van de voorbijgangers. Er woonden zo’n dertig gezinnen; hun hutten waren opgetrokken van planken en afvalmateriaal. Kinderen die er rondbanjerden zagen er vervuild en verpauperd uit.

De aanblik van deze misère was diepschokkend. Het was aanleiding om in Nederland actie te gaan voeren. Om allereerst voedsel en stookhout naar deze arme families te brengen.

En te gaan werken aan een Projectplan, om de kinderen uit het slop te halen. Zo startte in 2011 ons eerste Roma Kids Project.

Nog geen jaar later werden wij gevraagd ook elders deze hulp te bieden. Want kinderen maken een metamorfose door, als zij niet meer de hele dag op straat of op de vuilnisbelt rondscharrelen. Als zij leren rustig op een bankje te zitten, te luisteren naar een juf, en Bijbelverhalen horen. Als ze goed te eten krijgen, hygiëne wordt aangeleerd, fijne motoriek wordt getraind. Ze krijgen kans om naar school te gaan! De schoolkinderen begeleiden we met hun huiswerk.

Via de kinderen ontstaan er contacten met hun families, die we waar mogelijk ook helpen een beter leven op te bouwen. Zoals door veilig en stabiel maken van hun huisjes, training in vakbekwaamheid, onderwijs in hygiëne en gezonde voeding, stimuleren een bedrijfje op te starten.

Na tien jaar zijn we in acht landen actief onder de Roma met verschillende Support Programs. Er is veel overleg, organisatie, rapportage en financiële steun nodig voor de hulpprogramma’s. We brengen dit alles wij dagelijks in gebed. Want zonder Gods Geest en leiding kunnen we niets doen. Het is ons gebed dat de komende decennia steeds meer Roma-mensen de Here Jezus leren kennen en door Hem blijheid en waardigheid zullen ervaren. En dat zij een goede plek zullen krijgen in de maatschappij!


Bron:  https://www.christelijknieuws.nl/

BLM kreeg 90 miljoen aan donaties in 2020

Afgelopen jaar heeft Black Lives Matter Global Network Foundation 90 miljoen dollar aan donaties gekregen. Dit werd recent duidelijk toen de groep haar financiën voor de eerste keer openbaar maakte. Lokale afdelingen geven aan nog geen stuk van de donatietaart te hebben gekregen.

De nonprofit organisatie heeft haar financiën exclusief aan The Associated Press bekendgemaakt. Lokale BLM afdelingen krijgen geen geld. Voor zover bekent heeft alleen de BLM groep in Denver een meerjaren  contract getekend met de nationale vereniging. (meer…)

D66 wil graag uw kinderen ‘opvoeden’

In de komende verkiezingscampagne zet D66 vol in op volledige staatsopvoeding van Nederlandse kinderen. De school moet “de hele dag een tweede thuis” voor kinderen worden. Ouders worden in dit plan afstandelijke wezens die hun kroost alleen nog op bed mogen leggen en er weer uithalen. Want “voor veel kinderen is thuis niet de beste omgeving”.

Dat zeggen D66’ers Paul van Meenen en Rob Jetten in een interview met de Volkskrant. Ze zijn zich namelijk een hoedje geschrokken dat een kwart van de 15-jarigen analfabeet is. Zonder zich af te vragen hoe dat komt, bieden ze wel de oplossing: meer staatstoezicht. Dat gaat zo ver dat ze ervoor pleiten dat kinderen vanaf hun eerste levensjaar 4 dagen per week (!) naar de ‘gratis’ kinderopvang moeten. (meer…)

Amerikaanse ‘Space Force’ publiceert eerste militaire doctrine: ‘Spacepower’

Amsterdam, KNP

De ‘Space Force’ van de Verenigde Staten heeft zijn eerste militaire doctrine gepubliceerd: een ‘Space Capstone Publication’ (SCP) met de naam ‘Spacepower’. Zo geraakt stilaan meer bekend over de plannen en doelen van de jongste tak van het Amerikaanse militaire apparaat.

Dit meldt Pieter van Berkel op de site www.sceptr.net.

De Amerikaanse ‘Space Force’ (USSF) werd in 2019 opgericht door de Amerikaanse president Donald Trump (Rep.). Aangezien volwaardige militaire operaties in de ruimte tot voor kort tot de sciencefiction behoorden, tast ook het Amerikaanse leger nog grotendeels in het duister in de zoektocht naar een doctrine en strategieën. Er bestaat immers nog geen precedent vanwaaruit vertrokken kan worden.

Doctrine erkent ruimte als “inherent globaal” oorlogsdomein.  “Een van de principes van een onafhankelijke afdeling is het creëren van een doctrine. De SCP legt uit waarom ruimtemacht een vitaal onderdeel is van de Amerikaanse welvaart en veiligheid – nu en in de toekomst – en begeleidt de werkgelegenheid in operaties in meerdere domeinen.

Naarmate de USSF blijft groeien en rijpen, zullen we onze doctrine blijven ontwikkelen om op het scherp van de snee te blijven bij het verdedigen van onze belangen in de ruimte”, zegt generaal Jay Raymond, hoofd van de ruimtevaartoperaties van de USSF, in een persbericht.

Centraal staat de bescherming van Amerikaanse belangen in de ruimte, zoals bijvoorbeeld Amerikaanse satellieten. Maar de USSF ziet het ook abstracter. Zo beschouwt men de ruimte als een kanaal waarlangs macht en invloed ontwikkeld en toegepast kan worden.

Daarnaast erkent men de ruimte als een uniek en “inherent globaal” oorlogsdomein. Vanuit de ruimte kan men immers iedere plek op aarde bereiken en treffen, zonder veel rekening te hoeven houden met grenzen of nationale luchtruimen. Bijgevolg kan succes of falen in de ruimte in de nabije toekomst enorme gevolgen hebben voor de andere aspecten van de oorlogsvoering van een land.

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de ‘Space Force’ zijn volgens het documenten het vrijstellen van de vrijheid van handelen in de ruimte, het mogelijk maken van “gezamenlijke dodelijkheid en effectiviteit” en het aanreiken van nieuwe mogelijkheden om Amerikaanse nationale doelstellingen te bereiken.

Om deze verantwoordelijkheden te handhaven wordt ingezet op verschillende kerncompetenties, waaronder ruimteveiligheid, ruimtemobiliteit en -logistiek. Men hoopt naast militairen ook ontdekkingsreizigers, diplomaten, ondernemers, wetenschappers en programmeurs aan te trekken om de Amerikaanse ruimtemacht gestalte te geven

Nieuwe statistieken tonen de omvang van de porno-epidemie aan

Amsterdam, KNP

Een van de grootste pornografische websites, Pornhub, publiceert aan het begin van ieder jaar zijn gebruikersstatistieken. De cijfers tonen de omvang aan van de explosieve verspreiding van pornografie ten gevolge van het internet.

Dat meldt de site van Gezin in gevaar.

Enkele cijfers uit het jaar 2019 die je de adem benemen: 5.824.699.200 uren die mensen alleen al op deze website hebben doorgebracht. Dat is 664.920 jaar! Gezien het feit dat er een groot aantal van dergelijke websites bestaat, moet je dit aantal vermenigvuldigen om een idee te krijgen van het aandeel van pornografie in de hedendaagse samenleving en de negatieve gevolgen die eruit voortkomen.

115.624.116.000 video’s werden aangeklikt. Dit zou betekenen dat, statistisch gezien, elke inwoner van de planeet in 2019 gemiddeld 15 video’s heeft gezien op bovengenoemd platform! Deze cijfers zijn alarmerend. Het is hoog tijd dat de schade die pornografie veroorzaakt, aan het licht komt. Het is vooral belangrijk dat mensen leren in hoeverre pornografie verslavend kan zijn. Een grootscheepse voorlichtingscampagne over wat pornografie met het menselijk brein doet, zou de consumptie ervan verminderen.

Wetenschappers van het Max Planck Instituut voor Menselijke Ontwikkeling in Berlijn hebben onderzocht wat pornografische beelden met de hersenen doen. In het kader van een onderzoek interviewden ontwikkelingspsycholoog Simone Kühn en haar team van het Charité-ziekenhuis in Berlijn in totaal 64 mannen over hun omgang met pornografie. Ze hebben het hersenvolume van de proefpersonen gemeten en de reacties in hun hersenen onderzocht terwijl de mannen naar pornografische beelden keken.

In feite waren de hersenen van de proefpersonen die regelmatig naar porno kijken kleiner dan die van de proefpersonen die zelden of nooit erotische films consumeren. De onderzoekers vonden ook andere verbazingwekkende kenmerken in de hersenen van pornografieliefhebbers: ze vonden lagere activiteitsniveaus in hun beloningscentrum en in het zogenaamde striatum, een hersengebied dat de motivatie beïnvloedt, dan in de proefpersonen in de controlegroep.

“We hebben kunnen vaststellen dat er een duidelijke correlatie bestaat tussen de hersenstructuur en de intensiteit van de pornografieconsumptie”, zegt Simone Kühn.

Enkele cijfers uit eerde gepubliceerde onderzoeken of statistieken: Extremetech, een toonaangevende bron over alles rondom internet, informatietechnologie etc., rapporteerde in 2012 wat internetpornografie getalsmatig betekent: ongeveer 30 procent van het dataverkeer op het internet bestaat uit pornografie. Tientallen pornosites staan op de lijst van 500 meest bezochte internetpagina’s ter wereld. Xvideos, de grootste pornosite in die tijd, registreerde 4,4 miljard pageviews per maand, wat drie keer zoveel was als die van CNN.

Ook de sites die volgden qua omvang, zoals YouPorn, Tube8 en Pornhub, overtroffen qua verkeer bijna alles op het internet, behalve Google en Facebook. De gemiddelde sessieduur op de websites ligt tussen de drie en zes minuten. Op een pornosite verblijven bezoekers tussen 15 en 20 minuten. In die tijd heeft Xvideos 50 gigabyte per seconde overgedragen.

Extremetech publiceerde ook gegevens van de op één na grootste website, Youporn. Deze website publiceerde destijds informatie over de technische inrichting. De opgeslagen video’s hadden een grootte van 100 terabyte. Ter vergelijking, de verbinding tussen Londen en New York was op dat moment slechts 15 terabyte.

Het had 100 miljoen paginaweergaven per dag, wat neerkomt op een gegevensuitwisseling van 950 terabytes per dag. In piektijden worden 4000 pagina’s per seconde bekeken, wat neerkomt op een gegevensuitwisseling van 100 gigabyte. Op dat moment kwam dit overeen met ongeveer 2 procent van het internetgebruik. Maar er waren tientallen van zulke websites. Extremetech concludeert dat het grootste deel van het internet bestaat uit pornografie.

Sociale netwerken en pornografie – bijvoorbeeld Twitter: volgens een onderzoek van de Amerikaanse organisatie Fight the new Drug (“Bestrijd de nieuwe drug”, waarmee pornografie bedoeld wordt) waren er in mei 2015 ongeveer 10 miljoen Twitter-accounts met pornografische inhoud of met links naar pornografische websites. Ter vergelijking: Twitter had in 2015 gemiddeld 305 miljoen accounts.

Het sociale netwerk heeft nauwelijks maatregelen getroffen om gebruikers te beschermen tegen pornografie, zoals andere platformen wel doen. Kinderen stuiten nauwelijks op obstakels bij het zoeken naar pornografie. Veel pornografen of prostituees hebben accounts op Twitter, waar ze video’s of foto’s verspreiden om klanten te werven. Veel pornosites hebben accounts op Twitter waar ze foto’s of korte video’s of een link naar video’s op hun website plaatsen. Twitter wordt vooral gebruikt op mobiele telefoons, iPhones, enz.

Deze worden op hun beurt vooral door kinderen en jongeren gebruikt voor toegang tot het internet.

Bovenstaand artikel is overgenomen van: https://geziningevaar.nl/nieuwe-statistieken-tonen-de-omvang-van-de-porno-epidemie-aan/