Is Franse noodtoestand de eerste Europese dominosteen?

Op vrijdag 13 november 2015 werd Parijs voor de tweede maal dit jaar opgeschrikt door ‘terroristische’ aanslagen, waar van tevoren al van bekend was wie de daders zouden zijn. Terwijl de wereld in een steeds sneller tempo op een diepe afgrond van totale chaos afstormt, krijgen we met elkaar telkens psychologische duwtjes in de rug om de snelheid van de val te doen verhogen. Deze duwtjes zijn de zogenaamde valse vlagoperaties, die door de samenwerkende internationale geheime diensten worden gepland, voorbereidt en uitgevoerd. De tragische en bloedige aanslagen in Parijs zijn daar vanzelfsprekend geen uitzondering op. Ze lijken alleszins te passen binnen de strategisch psychologische oorlogsvoering die er op de mensheid is losgelaten. Laten we deze aanslagen eens vanuit een ruimer kader bekijken.

Dit schrijft journalist Arend Zeevat op de website www.bovendien.com

De ‘terroristen’, die bij de aanslagen in het Westen betrokken zijn, komen steevast uit het Midden-Oosten en zijn van Islamitische herkomst. Althans, zo wordt ons dat meestal direct na de aanslagen door de MSM breeduit voorgespiegeld. Deze verklaring heeft altijd hetzelfde doel, namelijk demonisering van de Islam. Zoals in het Midden-Oosten waarschijnlijk eveneens dezelfde hersenspoeling plaatsvindt ten aanzien van het Westen en christenen. Verdeel en heers in de praktijk. De wakkeren onder ons weten inmiddels allemaal wel al, dat IS(IS) en aanverwante clubs door het Westen, Israël en Arabische vazallen opgerichte, gefinancierde en getrainde doodseskaders zijn. Zij hebben het doel landen te destabiliseren en uit elkaar te doen vallen, om ze onder het Rotschild-regime te krijgen en te houden. In Syrië doet men al enkele jaren verwoede pogingen dat te veroorzaken en Iran is hetzelfde lot beschoren. Terwijl Afghanistan, Irak en Libië de laatst bekende voorgangers zijn in het rijtje landen dat door de dood en verderf zaaiende neokolonialisten, die aangevoerd worden door het internationale bankierskartel onder leiding van de Rothschilds en haar militair-industriële marionetten, kapot gemaakt zijn.
De geschiedenis van deze door het Westen gebruikte doodseskaders gaat terug tot eind jaren ’70, toen Brzezinski als toenmalig adviseur van president Jimmy Carter, deze adviseerde zijn goedkeuring te verlenen aan het financieel en militair steunen van de in Afghanistan opererende Mujahedeen. Brzezinski gaf dit in een interview met het Franse Le Nouvel Observateur ruiterlijk toe. Door het zogenaamde ‘Islamitisch extremisme’ in Afghanistan te versterken, zou de Sovjet Unie dat als een bedreiging ervaren met betrekking tot de radicalisering van de binnen haar grenzen levende moslimminderheden.
Brzezinski heeft dit meesterlijk gezien en zijn geostrategische zet had het boogde resultaat, namelijk de verwachtte Sovjet-Russische inval in Afghanistan in 1979. Deze leidde tien jaar later mede tot de ondergang en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

In het interview met Le Nouvel Observateur deed Brzezinski een nogal opzienbarende uitspraak, die enigszins verhuld weergeeft dat het Islamitisch extremisme door het Westen is geschapen als een strategisch geopolitiek wapen.
Hoe dit extremisme zich sinds 1979 verder heeft ontwikkeld, met behulp van alle bekende verdachte partijen op de achtergrond, is interessant om te zien.
De Afghaanse Mujahedeen werden de Taliban, deze evolueerde tot Al Quaida (Al CIAda), daar kwamen ISIS (ISIL, IS) en de daaraan gelieerde clubs uit voort. In Afrika ontwikkelden zich gelijksoortige varianten. We zien nu dus de bizarre situatie dat het westen de door haar zelf geschapen vijanden aan het bestrijden is en daar logischerwijs niet zo veel resultaat mee bereikt. De Russen hebben in Syrië bewezen dat veel beter te kunnen. Maar ja, die hebben dan ook een heel ander belang in het Midden-Oosten. Zij spelen samen met China en de BRICS-landen hun eigen rol in dit werelddrama.

Alle valse vlagoperaties gaan volgens een inmiddels overbekend patroon. Direct er na laten de autoriteiten via hun MSM-spreekbuizen al weten wie de daders zijn en worden er meteen verscherpte veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Door het kunstmatig geschapen probleem tracht men zo via de propagandakanalen een psychologische reactie te bewerkstelligen bij het publiek. Deze hebben altijd met gevoelens van angst en onveiligheid te maken.
De direct afgekondigde verscherpte veiligheidsmaatregelen zouden dan die gevoelens weg moeten nemen. Vadertje Staat zorgt goed voor u, dus gaat u maar gerust slapen, is de boodschap.
Wanneer men echter door deze façade heen kijkt en enig onderzoek doet naar de politieke achtergronden, dan komt er snel een ander beeld naar voren. Zo ook, met de aanslagen in Parijs. Want berust het op toeval dat op 29 oktober, tijdens een conferentie over veiligheid, CIA-directeur John O. Brennan ontmoetingen had met zijn voormalig Britse collega van de MI6 John Sawers, met zijn Franse collega Bernard Bajolet en met de voormalig Israëlische nationale veiligheidsadviseur Yaacov Amidror?

Overgenomen van:
www.bovendien.com

FBI beschuldigd van betrokkenheid 9/11

De FBI tracht Saoedische betrokkenheid te verbergen, aldus John Diks op de website gewoon-nieuws.nl. De “Federal Bureau of Investigation”(FBI) wordt beschuldigd van het feit dat het een mogelijke betrokkenheid van Saoedi Arabië bij de aanval op 9/11 probeert te verbergen. Een commissie die in het leven geroepen was om bewijsmaterialen van de aanslagen die de wereld veranderde te bestuderen, heeft zich niet verdiept in claims van FBI agenten dat een Saoedi-Arabische familie in Florida banden had met de kapers, nadat het agentschap had gezegd dat het rapport ‘ongefundeerd’ was. (meer…)

De Noord-Koreaanse geheime dienst

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Wat is de ‘Noord-Koreaanse KGB?
Noord-Korea beschikt niet alleen over een analoge organisatie, vergelijkbaar met die van de voormalige Sovjet-Unie, maar de structuur van de Noord-Koreaanse ‘intelligence community’ zit opmerkelijk ingewikkelder in elkaar. (meer…)

Europa weer in de greep van Gladio

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Een “Fransman van Algerijnse afkomst”, waarvan de Franse inlichtingendiensten wisten dat hij contacten had gehad met opstandelingen in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Een persoon waarvan de Franse inlichtingendiensten vermoedden dat hij het één en ander te maken had met twee eerdere schietpartijen in de buurt van Toulouse. Waarvan de inlichtingendiensten al een week het telefoon- en internetverkeer in de gaten hielden en die al een week lang geschaduwd werd door agenten van de Franse inlichtingendiensten. Zo iemand kon echter zonder meer zwaarbewapend naar een Joodse school rijden en daar een bloedbad aanrichten. (meer…)

Facebook, slippendrager van de CIA

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft een eigen afdeling die social media als Twitter, Hyves en Facebook doorspit op interessante, ondermijnende en staatsgevaarlijke berichten. Volgens sommige onderzoekers worden er vijf miljoen tweets per dag gecontroleerd.
Wayne Madsen, onderzoeksjournalist en expert op het gebied van Amerikaanse inlichtingendiensten zegt dat mensen die intensief gebruik maken van social media in feite de CIA een handje helpen met het verkrijgen van informatie. Via allerlei tweets kan de CIA het IP-adres achterhalen en daarmee de persoon die de berichten op Twitter heeft gezet. (meer…)

In de afgelopen 10 jaar stierven tientallen micro-biologen op vreemde wijze

AMSERDAM-LIENDEN, Het KNP:
In juli 2008 overlijdt microbioloog Dr. Bruce Ivins. Hij was een expert op het gebied van antrax en ontwikkelde vaccins tegen miltvuur. Hij werkte bij de United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID), waar hij onder de meer de monsters onderzocht van antrax (miltvuur) die in 2001 per brief werden verstuurd naar enkele Amerikaanse senatoren en media. (meer…)