Categorie G8

In het Zuid-Afrikaanse tijdschrift ‘Die Basuin’ schrijft professor J.S.Malan over de eindtijd. De Bijbel geeft duidelijk aan dat er dan een omvangrijk en diepgaand verval zal plaats vinden. De kennis zal toenemen; de ontwikkeling van de techniek zal haast geen grenzen kennen. Maar cultureel, moreel en religieus zal er wereldwijd een vorm van barbarisme ontstaan. Het gevolg daarvan zal zijn de komst en de aanvaarding van de Antichrist. Ongehinderd door wat dan ook zal de mens zich uitleven in de gruwelijkste zonden.

Lees meer ...

Voor de vestiging van zijn wereldrijk zal de antichrist ge­bruik maken van verscheidene bondgenoten. Die zullen helpen het mens­dom aan zijn gezag te onderwerpen:

Regeringen zullen zich beijveren voor een nieuwe wereldorde waarin alle naties politiek verenigd en onder het gezag van een wereldregering gesteld worden.
Het Internationale Monetaire Fonds, de Wereldbank, de G7 en alle grote banken beheersen gezamenlijk de wereldeconomie. Zij zijn reeds bezig om structuren voor de beheersing van de we­reldeconomie te scheppen. Dit beheer zal straks overgenomen worden door de antichrist die door middel van een nummerstelsel een cashloze economie onder zijn absolute heerschappij zal plaatsen. Zonder zo’n nummer zal niemand kunnen kopen of verko­pen.

Lees meer ...