Veel organisaties pleiten voor wereldregering

Een wereldregering is een globale politieke en wellicht economische organisatie die voor de gehele wereld of een zeer groot gebied de macht heeft om wetgeving tot uitvoering te brengen. Een dergelijke regering bestaat momenteel niet. De Verenigde Naties worden echter door sommigen gezien als een poging om een wereldregering te vormen.

(meer…)

‭Onthullend boek over duistere jaren in Italië opnieuw uitgegeven

‘Terrorjahre, die dunkele Seite der CIA in Italien’ geschreven door de Duitse journaliste Regine Igel, een boek dat tien jaar geleden is verschenen, is onlangs opnieuw uitgegeven bij F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung in München.

Omdat de belangstelling voor wat er zich in de jaren zeventig en tachtig in Italië heeft afgespeeld nog lang niet is weggeëbd,‭ ‬is het boek herzien en aangevuld met de nieuwste bevindingen.

(meer…)

Wie bewapent het Al­banese leger?

Enkele weken voordat de NAVO de bombardementen inzette tegen doelen in Servië, werd de troonopvolger voor de Albanese kroon, koning Leka Zogu, in Johannes­burg in Zuid-Afrika gearresteerd wegens illegaal wapenbezit.

Leka Zogu, bij Albanese monarchisten beter bekend als koning Leka de Eerste, werd samen met drie medewerkers op 5 februari jl. opgepakt wegens het in bezit hebben van 70 handvuurwapens en een onbekend aantal mitrailleurs, karabijnen, granaatwerpers, raketwerpers, landmijnen, meer dan 80 granaten en 14.000 stuks munitie.

(meer…)

De wereld-situatie.

De gepen­sioneerde Amerikaanse generaal Albion Knight heeft in het maandblad ‘The McAlvany Intelligence Advisor’ een over­zicht gegeven van de huidige situatie van de wereld, kort samenge­vat.
(1) De z.g. ‘koude oorlog’ is niet voorbij. De Russen hebben hun hele arsenaal aan moderne nucleaire strategische wapens ter beschiking en klaar voor gebruik. Af en toe laten ze daar iets van doorschemeren in diplomatieke gesprekken. President Clinton heeft hen bovendien medezeggenschap gegeven in be­slissingen van de NAVO.

(meer…)

Vrijmetselarij actief in het Afrikaanse land Ivoorkust

Begin augustus dit jaar is er in het West-Afrikaanse land Ivoorkust een Opperste Raad der Vrijmetselarij (Surpreme Council) opgericht van de Schotse Ritus (een systeem van hogere graden binnen de vrijmetsela­rij). Daarmee is Ivoorkust het tweede land na Zuid-Afrika waar de vrijmetsela­rij een Opperste Raad heeft ingesteld.

(meer…)