Angstaanjagende klimaatpropaganda

Er is sprake van een angstaanjagende klimaatpropaganda. Dat schrijft de Climate Intelligence Foundation op de site van Climagate.nl. Niet minder dan 3400 Belgische academici ondersteunen een angstaanjagend klimaatverhaal en stellen dat het vijf voor twaalf is. Draconische maatregelen zijn volgens hen nodig om de wereld te redden.

Wetenschap verschilt van religie doordat theoretisch beweringen geverifieerd moeten worden met waarnemingen. Als modelresultaten vooraf metingen kunnen voorspellen (dat is heel wat anders dan achteraf verklaren!) dan mag je het model gevalideerd noemen en vervolgens in de praktijk toepassen. Als dat niet het geval is, mag je het model niet als waarheid verkopen en is gebruik in de praktijk onverantwoord. (meer…)

Op naar de tien miljard mensen

In 2065 zouden er tien miljard mensen op aarde leven. Zijn daarmee ‘de natuurlijke grenzen’ overschreden? Geenszins. De planeet kent geen natuurlijke grenzen. In de jaren zestig hingen op veel scholen posters met daarop een wereldbol, afgeladen met mensen. Zo vol dat ze er aan alle kanten vanaf tuimelden. Het is een sterk beeld uit een tijd dat de wereldbevolking nog maar ruim drie miljard mensen telde.
Het was ook een idioot beeld. Want had je die drie miljard mensen netjes naast elkaar gezet, iedereen op een tegel van een vierkante meter, dan hadden ze 4096 vierkante kilometer in beslag genomen. Dat is ongeveer het grondgebied van de provincie Gelderland. Vandaag zijn we met ruim zeven miljard mensen. Zou je ons opnieuw netjes naast elkaar zetten, dan nemen we met z’n allen 7056 vierkante kilometer in, de oppervlakte van Limburg en Noord-Brabant samen. Op de rest van de aardbol is dan geen mens meer te bekennen.

Dat schrijft Ralf Bodelier op de site van de Groene Rekenkamer. (meer…)

Keiharde kritiek op Wereld Natuur Fonds

Albert Heijn en het Wereld Natuur Fonds misleiden de visconsument door eenzijdige en deels feitelijk onjuiste informatie over duurzaamheid bij visserij, en wetenschappelijk achterhaalde informatie over de staat van visbestanden die voor de Nederlandse consument relevant zijn, zoals in de Noordzee. Daarmee overtreden zij mogelijk het consumentenrecht.
Dat blijkt uit de voorlichting die Albert Heijn en Wereld Natuur Fonds richting de consument geven. (meer…)

Klimaatspreker Vaticaan: 6 miljard mensen te veel op de aarde

De gerenommeerde Duitse klimaatwetenschapper Hans Joachim Schellnhuber heeft gezegd dat er zes miljard mensen te veel op de aarde zijn.

Paus Franciscus sprak in april onder meer met Schellnhuber over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Die ontmoeting vormde de opmaat naar een encycliek, een belangrijke pauselijke brief, over milieu en klimaat die op 18 juni onder andere door Schellnhuber werd gepresenteerd in Vaticaanstad.

De verwachtingen waren hooggespannen. Links hoopte op een document dat het geloof in global warming linkt aan een heilige plicht, terwijl klimaatsceptici al kritiek hebben geuit op het document.

Schellnhuber, die ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel adviseert, zei tijdens de klimaattop van 2009 in Kopenhagen over global warming: “Op een hele cynische manier is het een triomf voor de wetenschap omdat we eindelijk iets hebben gestabiliseerd, namelijk de schatting over de draagkracht van de planeet, die moet onder de één miljard blijven.”

De klimaatwetenschapper zegt ook dat overheden ervoor moeten zorgen dat de temperatuur ten opzichte van het begin van de industriële revolutie niet met meer dan twee graden mag stijgen. Gebeurt dat wel dan sterft het meeste leven op aarde volgens hem uit.

Schellnhuber droomt van een ‘Planetaire Rechtbank’ die boven elk land en elke overheid op aarde staat. Hij pleit ook voor een ‘Grondwet van de Aarde’ die het Handvest van de VN overstijgt. Hij legt op www.humansandnature.org uit dat hij een groot voorstander is van een op het klimaat gerichte ‘wereldregering’ die over de planeet heerst.

Bron en overgenomen van: www.ninefornews.nl

Lees verder:

Schellnhuber appointed to pontifical academy of sciences

Vactican announces plans for release of popes eco encyclical

“Mijn kijk op de invloed van CO2 op het klimaat”

Op de website van de Groene Rekenkamer staat een gast bijdrage van Dick Thoenes, emeritus professor chemische procestechnologie TU Eindhoven onder de titel: Mijn kijk op de invloed van CO2 op het klimaat. De Groene Rekenkamer staat zeer kritisch tegenover bevindingen en beweringen van diverse milieubewegingen in binnen-en buitenland. (meer…)

“Wereld Natuur Fonds is criminele organisatie”

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Het Wereld Natuur Fonds. Het klinkt zo mooi, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van de wereldwijde natuur. Toch is het WNF niet zo groen als ze zich voordoet. Recentelijk konden we lezen dat het WNF en zijn moederorganisatie WWF veel minder geld uitgeven aan natuurbeschermingsprojecten dan ze beweren.
Het goede doel geeft daarentegen enorm veel geld uit aan reclame en marketing. Volgens de Groene Rekenkamer misleidt de natuurclub de boel. (meer…)