Op naar de tien miljard mensen

In 2065 zouden er tien miljard mensen op aarde leven. Zijn daarmee ‘de natuurlijke grenzen’ overschreden? Geenszins. De planeet kent geen natuurlijke grenzen. In de jaren zestig hingen op veel scholen posters met daarop een wereldbol, afgeladen met mensen. Zo vol dat ze er aan alle kanten vanaf tuimelden. Het is een sterk beeld uit een tijd dat de wereldbevolking nog maar ruim drie miljard mensen telde.
Het was ook een idioot beeld. Want had je die drie miljard mensen netjes naast elkaar gezet, iedereen op een tegel van een vierkante meter, dan hadden ze 4096 vierkante kilometer in beslag genomen. Dat is ongeveer het grondgebied van de provincie Gelderland. Vandaag zijn we met ruim zeven miljard mensen. Zou je ons opnieuw netjes naast elkaar zetten, dan nemen we met z’n allen 7056 vierkante kilometer in, de oppervlakte van Limburg en Noord-Brabant samen. Op de rest van de aardbol is dan geen mens meer te bekennen.

Dat schrijft Ralf Bodelier op de site van de Groene Rekenkamer. (meer…)

Nederlandse verzekeraars blijven beleggen in wapenhandel

ABN Amro, ING, Rabo en AEGON gaan er prat op niet meer te investeren in controversieel wapentuig, maar indirect beleggen de vier Nederlandse ‘financials’ nog volop in clustermunitie. Dat blijkt uit een rapport van IKV Pax Christi dat vorige week is gepresenteerd. Uit onderzoek van de vredesbeweging blijkt dat de Nederlandse financiële instellingen ABN Amro, ING, Rabobank en AEGON voor bijna 125 miljoen euro hebben geïnvesteerd in fabrikanten van clustermunitie sinds 31 december 2011. (meer…)

Veel organisaties pleiten voor wereldregering

Een wereldregering is een globale politieke en wellicht economische organisatie die voor de gehele wereld of een zeer groot gebied de macht heeft om wetgeving tot uitvoering te brengen. Een dergelijke regering bestaat momenteel niet. De Verenigde Naties worden echter door sommigen gezien als een poging om een wereldregering te vormen.

(meer…)

Futurisme in Amerika onder invloed van New Age

Van 14 tot 19 juli as. denkt de Amerikaanse World Future Society (WFS) de achtste internationale conferentie te organiseren in het Hilton Hotel in Washing­ton DC. Meer dan tweeduizend genodigden uit de gehele wereld zullen aan de confe­rentie deelnemen en hun visie geven op de sociale, economi­sche, politie­ke, wetenschappelij­ke, technologische en klimatologische ontwikke­lingen voor de komende decennia.

(meer…)

Agnelli’s macht reikt ver, heel ver

Op 21 maart as. zal Gianni Agnelli, een van de rijkste en machtigste zakenlieden van Italië en hoofd van een van Europa’s grootste indus­triële machtsconcerns, een punt achter zijn carrière zetten.
Precies op zijn 75e verjaardag komt daarmee een eind aan een bijna dertig­jarige loopbaan. Zijn opvolger is Cesare Romiti, die als algemeen directeur het Fiat concern zal overnemen. De 72-jarige Romiti wordt algemeen be­schouwd als een tussen­paus. Hij zal de verjonging die in de lagere echelons al aan de gang is verder uit moeten voeren. Agnelli zal nog wel op de achtergrond de zaken blijven controleren.

(meer…)