Het getal 666

Dit getal duikt steeds meer op. In telefoonnummers, giro- en bankrekeningen. Maar ook zinnebeeldig in de betekenis van emblemen en wapenschilden. Dit getal van Lucifer, ontleend aan kabbalistische mystiek, moet succes en...

Lees verder