Transhumanisme door en door gnostisch

“De transhumane mens is een verbeterde mens, niet noodzakelijk een beter mens. Net als de huidige mens is de transhumane mens imperfect in een imperfect universum. Ook hij zal dus zowel existentiële als dagelijkse problemen moeten overwinnen, maar wel op een hoger niveau”. Dit beweerde Philippe van Nederveld onlangs in het Flux magazine, een uitgave van het Rathenau Instituut.

(meer…)

Moderne Jezus verhalen nergens op gebaseerd

De meeste buitenbijbelse verhalen over Jezus zijn volstrekt onbetrouwbaar, historisch irrelevant en komen vaak uit occulte bron. De inhoud van veel verhalen over de vermeende wereldreizen van Jezus is gechannelde informatie; informatie uit duistere en paranormale bronnen en gewoonweg grenzenloze en vrome menselijke fantasie. “Het zijn overbodige en onbetrouwbare boeken waarmee mensen in feite bedrogen worden”.

(meer…)

‘Nazisme vanuit de godsdienst-psychologie verklaren’

De catastrofen van de 20e eeuw waren niet, zoals de postmodernisten beweren, het gevolg van de Verlichting, maar het gevolg van de terugkeer van voor-moderne religies met hun nihilisme. Het gaat hier in belangrijke mate om de gnostische religies en het manicheïsme dat de wereld in twee uitersten verdeelden.

(meer…)

“Scientology zit op sleutelposities van de macht”

Volgens Renate Hartwig, Duits criticus van het Scientology imperium, is Scientology nog steeds groeiende en heeft veel macht in handen.
“Zij zijn nog steeds gevaarlijk. Zij zitten op de sleutelposities van de macht. In de beoordeling van Scientology zijn er twee groepen: degenen die er voor waarschuwen, daartoe behoor ik en enige sekteonderzoekers vooral die van de evangelische kerk; en diegenen die geen kleur willen bekennen, helaas zitten veel daarvan in de politiek”, aldus Hartwig in een interview in het evangelische weekblad Idea Spektrum.

(meer…)