Lucis Trust viert New Age feesten

De Britse New Age organisatie Lucis Trust heeft een aantal activiteiten op haar programma staan:
In mei zal de jaarlijkse World Invocation Day worden gehouden voorafgaande aan de Arcane School Conference van 29-30 mei.

Tijdens de World Invocation Day worden deelnemers voorbereid niet alleen voor een nieuwe civilisatie en cultuur met ‘global values’, maar ook voor ‘een nieuwe spirituele dispensatie’.

(meer…)

Jordaanse koning Abdullah stelt doopcentrum ter beschikking

De Jordaanse koning Abdullah II stelt de Baptische Wereldalliantie een stuk grond bij de rivier de Jordaan ter beschikking, waar begin 2009 een kerk en een doopcentrum opgericht zal gaan worden.
Dit zal op dezelfde plaats zijn waar Johannes de Doper een kleine tweeduizend jaar geleden Jezus heeft gedoopt. Deze gebeurtenis staat beschreven in de Bijbelboeken Johannes 3 en Marcus 1.
De inwijding van het gebouw staat volgens David Coffey, sinds 2005 voorzitter van de Baptische Wereldalliantie, in het voorjaar van 2009 gepland. Het is de bedoeling dat het centrum niet alleen ter beschikking zal staan voor alleen maar baptisten, maar voor alle christelijke gelovigen. Het hele project zal ongeveer 2 miljoen dollar gaan kosten.

(meer…)

Een internationale ‘gewetensraad’

In een interview naar aanleiding van zijn pensionering en de agigatie rond Geert Wilders, zegt rabbijn Soetendorp: “Het is tijd voor een tegenbeweging. Je hebt al een Veiligheidsraad en ik pleit voor een internationale ‘gewetensraad’ waarin jong en oud, man en vrouw en alle religies en levensbeschouwingen vertegenwoordigd zijn. Deze raad zou in Den Haad -stad van vrede, recht en veiligheid- moeten zetelen. Religie mag nooit meer een aanleiding voor geweld zijn, wij gelovigen hebben elkaar nodig.”

(meer…)

Moderne Jezus verhalen nergens op gebaseerd

De meeste buitenbijbelse verhalen over Jezus zijn volstrekt onbetrouwbaar, historisch irrelevant en komen vaak uit occulte bron. De inhoud van veel verhalen over de vermeende wereldreizen van Jezus is gechannelde informatie; informatie uit duistere en paranormale bronnen en gewoonweg grenzenloze en vrome menselijke fantasie. “Het zijn overbodige en onbetrouwbare boeken waarmee mensen in feite bedrogen worden”.

(meer…)

De economische basis van de ‘nieuwe’ islamitische terreur

De periode van de Koude Oorlog ging gepaard met vele vormen van politiek terrorisme. Dat was communistische of anti­communistische politieke terreur van z.g. bevrijdings- of verzetsbewegingen.
Na de val van het communisme wordt de wereld geteisterd door een nieuw soort terreur. Islamitische terreurbewegingen die tot staten in een staat zijn verworden, compleet met eigen financiële afdelingen en die nauwe contacten onderhouden met criminele organisaties.

(meer…)

Occulte oproep tot vrede tussen godsdiensten

Op 2 juni a.s. is het World Invocation Day. Er zal wereldwijd op diverse plaatsen een wereldgebed worden uitgesproken met het doel wereldgodsdiensten nader tot elkaar te brengen en de wereldvrede te bevorderen.
Deze World Invocation Day wordt onder andere georganiseerd door de Lucis Trust, een New Age organisatie in 1922 opgericht door Alice en Foster Bailey. Alice Bailey was samen met Helene Blavatsky, oprichtster van de Theosofie, medeverantwoordelijk voor de introductie van het oosterse godsdienstige denken in het westerse cultuurgebied.

(meer…)