Lucis Trust viert New Age feesten

De Britse New Age organisatie Lucis Trust heeft een aantal activiteiten op haar programma staan:
In mei zal de jaarlijkse World Invocation Day worden gehouden voorafgaande aan de Arcane School Conference van 29-30 mei.

Tijdens de World Invocation Day worden deelnemers voorbereid niet alleen voor een nieuwe civilisatie en cultuur met ‘global values’, maar ook voor ‘een nieuwe spirituele dispensatie’.

(meer…)

Occulte oproep tot vrede tussen godsdiensten

Op 2 juni a.s. is het World Invocation Day. Er zal wereldwijd op diverse plaatsen een wereldgebed worden uitgesproken met het doel wereldgodsdiensten nader tot elkaar te brengen en de wereldvrede te bevorderen.
Deze World Invocation Day wordt onder andere georganiseerd door de Lucis Trust, een New Age organisatie in 1922 opgericht door Alice en Foster Bailey. Alice Bailey was samen met Helene Blavatsky, oprichtster van de Theosofie, medeverantwoordelijk voor de introductie van het oosterse godsdienstige denken in het westerse cultuurgebied.

(meer…)

Futurisme in Amerika onder invloed van New Age

Van 14 tot 19 juli as. denkt de Amerikaanse World Future Society (WFS) de achtste internationale conferentie te organiseren in het Hilton Hotel in Washing­ton DC. Meer dan tweeduizend genodigden uit de gehele wereld zullen aan de confe­rentie deelnemen en hun visie geven op de sociale, economi­sche, politie­ke, wetenschappelij­ke, technologische en klimatologische ontwikke­lingen voor de komende decennia.

(meer…)

New Age viert 25 mei as. wereldwijde ‘feestdag’

Op 25 mei as. vindt de zgn. ‘World Invocation Day’ plaats.
Wereldwijd worden alle mensen van goede wil op deze dag aangespoord ‘De Grote Aanroeping’ op te zeggen. Iedereen, ongeacht godsdienstige afkomst of religieuze achtergrond, kan deze ‘Grote Aanroeping’ meebidden of mediteren.
In de aanroep wordt een godheid uitgenodigd om naar de wereld neer te dalen.
Alle godsdiensten ter wereld verwachten een soort messias en daarom mag iedereen ‘De Grote Aanroeping’ opzeggen.

(meer…)

Prof.Dr.Jan Tinbergen, propagandist voor een wereldregering

De Nederlandse Nobelprijswinnaar en econoom professor Jan Tinbergen pleit al vele jaren voor de instelling van een wereldregering. Wanneer hij in het nieuws komt, pleit hij voor de verdere uitbouw van de instellingen van de Verenigde Naties en voor een sterk wereldbestuur dat de vele mondiale problemen te lijf gaat. Minder bekend is dat Tinbergen deel uit maakt van een duistere New Age organisatie, genaamd Planetary Citizens, met het hoofdkwartier in Mount Shasta in Californië in de Verenigde Staten.

(meer…)