Lucis Trust viert New Age feesten

De Britse New Age organisatie Lucis Trust heeft een aantal activiteiten op haar programma staan:
In mei zal de jaarlijkse World Invocation Day worden gehouden voorafgaande aan de Arcane School Conference van 29-30 mei.

Tijdens de World Invocation Day worden deelnemers voorbereid niet alleen voor een nieuwe civilisatie en cultuur met ‘global values’, maar ook voor ‘een nieuwe spirituele dispensatie’.

(meer…)

Moderne Jezus verhalen nergens op gebaseerd

De meeste buitenbijbelse verhalen over Jezus zijn volstrekt onbetrouwbaar, historisch irrelevant en komen vaak uit occulte bron. De inhoud van veel verhalen over de vermeende wereldreizen van Jezus is gechannelde informatie; informatie uit duistere en paranormale bronnen en gewoonweg grenzenloze en vrome menselijke fantasie. “Het zijn overbodige en onbetrouwbare boeken waarmee mensen in feite bedrogen worden”.

(meer…)

De economische basis van de ‘nieuwe’ islamitische terreur

De periode van de Koude Oorlog ging gepaard met vele vormen van politiek terrorisme. Dat was communistische of anti­communistische politieke terreur van z.g. bevrijdings- of verzetsbewegingen.
Na de val van het communisme wordt de wereld geteisterd door een nieuw soort terreur. Islamitische terreurbewegingen die tot staten in een staat zijn verworden, compleet met eigen financiële afdelingen en die nauwe contacten onderhouden met criminele organisaties.

(meer…)

Occulte oproep tot vrede tussen godsdiensten

Op 2 juni a.s. is het World Invocation Day. Er zal wereldwijd op diverse plaatsen een wereldgebed worden uitgesproken met het doel wereldgodsdiensten nader tot elkaar te brengen en de wereldvrede te bevorderen.
Deze World Invocation Day wordt onder andere georganiseerd door de Lucis Trust, een New Age organisatie in 1922 opgericht door Alice en Foster Bailey. Alice Bailey was samen met Helene Blavatsky, oprichtster van de Theosofie, medeverantwoordelijk voor de introductie van het oosterse godsdienstige denken in het westerse cultuurgebied.

(meer…)

Boeken van theosofe Helena Blavatsky demonisch geïnspireerd

Het maandblad Theosofia onthulde hoe de oprichtster van de Theosofische Vereniging, Helena Blavatsky, geïnspireerd werd door een aantal Meesters die haar teksten mededeelden van waaruit later de theosofische standaardwerken ontstonden.

Het is bekend dat Blavatsky’s belangrijkste boek ‘De geheime leer’ ontstaan is als gevolg van zg. automatisch schrijven, hetgeen niets anders is dan een geest die een mens dicteert en het feitelijk schrijfwerk laat doen. Onderzoekingen laten zien dat het hier gaat om geesten vanuit de ‘andere wereld’, de wereld die in de Bijbel het rijk der duisternis wordt genoemd.

(meer…)