‭Christelijke lerares verbiedt het lezen van Harry Potter in de klas

Een onderwijsassistente die weigerde te luisteren,‭ ‬ toen een kind een boek van Harry Potter voorlas,‭ ‬omdat zij gelooft dat de beschreven magie haaks staat op haar christelijk geloof,‭ ‬is door een rechtbank verhoord.
Tegen Sariyah Allan‭ (‬47‭) ‬zijn door haar werknemer disciplinaire maatregelen genomen‭ ‬ nadat zij tegen een‭ ‬7-jarige leerlinge zei:‭ “‬Ik houd mij met geen enkele vorm van toverij bezig,‭” ‬en‭ ‬ dat zij‭ “‬vervloekt‭” ‬zou worden als zij naar de roman van J.‭ ‬K.‭ ‬Rowling luisterde.

(meer…)

Moderne Jezus verhalen nergens op gebaseerd

De meeste buitenbijbelse verhalen over Jezus zijn volstrekt onbetrouwbaar, historisch irrelevant en komen vaak uit occulte bron. De inhoud van veel verhalen over de vermeende wereldreizen van Jezus is gechannelde informatie; informatie uit duistere en paranormale bronnen en gewoonweg grenzenloze en vrome menselijke fantasie. “Het zijn overbodige en onbetrouwbare boeken waarmee mensen in feite bedrogen worden”.

(meer…)

Terug naar de oorsprong van het christendom?

Dr. Philip Jenkins is  professor in religieuze studies aan de Pennsylvania State University. Hij zegt in “The Atlantic Monthly” onder het opschrift “The Next Christianity”, dat we op een historisch kruispunt zijn aangeland dat net zo belangrijk is als de Reformatie, die in Wittenberg begon.
Rond de hele wereld groeit en verandert het Christendom op een manier, die waarnemers in het Westen vaak niet zien.

(meer…)

Ex-Jehova Wilting ontmaskert Wachttorengenootschap

Maar liefst veertig jaar lang is Joseph Wilting lid geweest van de Jehova’s Getuigen. ‘De beste jaren van mijn leven verstreken in dienst van een organisatie die ik uiteindelijk verbitterd, gedesillusioneerd en gebroken de rug toekeerde’. Wilting wil zijn recentelijk verschenen autobiografie ‘duidelijk maken hoe rechtschapen en goedwillende mensen onder het mom van religie, door een destructieve organisatie worden gemanipuleerd’.

(meer…)

Branderburg herdenkt de purperen driehoek

Tijdens een herdenkingsplechtigheid op 29 april j.l., ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de bevrijding van de concentratiekampen, heeft de Minister-President van Brandenburg, M.Manfred Stolpe, een delegatie van het Jehovah’s Getuigen ontvangen. De leden van de delegatie kwamen uit België, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Duitsland en waren aanwezig om de 35 Jehovah’s Getuigen te herdenken die werden onthoofd in Brandenburg vanwege hun weigering trouw aan Hitler te betuigen.

(meer…)