RK organisatie Ridders van Columbus actief

De ridders van Columbus (Knights of Columbus, KoC) is het grootste katholieke geheime genootschap (voornamelijk actief in Noord Amerika). Het genootschap is opgericht door Michael J. McGivney in 1882 in New Haven, Connecticut (USA).
De ridders van Columbus zijn een relatief hiërarchisch lage militie voor de controleurs. Het genootschap is in dienst van het Vaticaan en wordt gecontroleerd via de sociëteit van Jezus en de ridders van Malta. (meer…)

Maria, Vrouwe van alle Volkeren, heeft plannen tot 2010

Zondag 10 juni j.l. vond er een gebedsbijeenkomst plaats in de Vredeskerk gelegen aan de Pijnackerstraat in Amsterdam Oud-Zuid. Vooraf werd er een sacramentsprocessie over de Amsterdamse grachten gehouden, vanaf de Onze Lieve Vrouwe-kerk op de Keizersgracht 220.
Dit alles werd georganiseerd door de Stichting Vrouwe van alle Volkeren, een roomse organisatie wiens doel is het Vaticaan het laatste dogma te laten afkondigen, het dogma van Maria de Medeverlosseres.

(meer…)

Otto von Habsburg reikt twee prijzen uit

Op voorstel van onder andere aartshertog Otto von Habsburg, de rooms-katholieke strijder voor een christelijk Europa, worden aan Silvius Magnago en Ibrahim Rugova binnenkort de Coudenhove-Kalergi prijs uitgereikt.
Magnago was een belangrijk voorman in Zuid-Tirol. Hij heeft dit gedeelte van Oostenrijk met zijn bevolking voor de Italiaanse invloed bewaard middels een autonomie regeling met Rome (het z.g. Zuid-Tirol verdrag).
Rugova, ex-president van Kososvo, leidde het geweldloze verzet van de Kosovo-Albanezen tegen de Servische en communistische onderdrukking.
Dit meldt Pan-Europa Intern, een informatieblad dat uitgegeven wordt door de Pan-Europa beweging in Duitsland.

(meer…)

Roomse sekte Opus Angelorum bestaat 40 jaar

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat in Oostenrijk de roomse sekte Corpus Operis Angelorum is opgericht. De sekte is beter bekend onder de naam Opus Angelorum, het Engelenwerk.
De oprichtster van Opus Angelorum, Gabrielle Bitterlich, heeft de organisatie in zijn bestaan omgevormd tot een soort geheim genootschap.
De roomse organisatie is gehuisvest in de burcht St.Petersburg in Tirol. Afgesloten voor de wereld leven de sekteleden een eigen bestaan.

(meer…)

Legioen van Maria in het offensief

Het Legioen van Maria heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot verbreiding van het evangelie dat van deur tot deur verkondigd moet worden.

Het Legioen van Maria werd in 1921 in Ierland opgericht met het doel ‘God te verheerlijken door de heiliging van zijn leden door gebed en actieve medewerking, onder kerkelijke leiding, aan de taak van Maria en de Kerk om de kop van de slang te verpletteren en het Rijk van Christus uit te breiden’.
Het Legioen heeft zich, naar eigen zeggen, ‘onder de machtige leiding van de Onbevlekte Maagd Maria, Middelares van alle genaden, tot een onoverwinnelijk legioen samengevoegd’.

(meer…)

Amsterdam, Mariale hoofdstad van de wereld?

De maagd Maria is tussen 25 maart 1945 en 31 mei 1959 in totaal 56 keer verschenen aan de Amsterdamse zienster Ida Peerdemans. Daarbij werden een aantal boodschappen doorgegeven waarbij Maria aankondigde dat er door de kerk een nieuw dogma uitgevaar­digd zal worden.
Het is het dogma van Maria als Medeverlosse­res, Middelares en Voorspreekster. Zij zal dan tevens de Vrouwe van alle Volkeren genoemd worden. “Dit zal het laatste dogma zijn voor de triomf van O.L. Vrouw, waardoor het Rijk van Christus op aarde geves­tigd zal worden.”

(meer…)