RK organisatie Ridders van Columbus actief

De ridders van Columbus (Knights of Columbus, KoC) is het grootste katholieke geheime genootschap (voornamelijk actief in Noord Amerika). Het genootschap is opgericht door Michael J. McGivney in 1882 in New Haven, Connecticut (USA).
De ridders van Columbus zijn een relatief hiërarchisch lage militie voor de controleurs. Het genootschap is in dienst van het Vaticaan en wordt gecontroleerd via de sociëteit van Jezus en de ridders van Malta. (meer…)

Duitse onderzoeker: Opus Dei breidt macht uit

De gerenommeerde Opus Dei onderzoeker Peter Hertel verdenkt in zijn nieuwe boek het rooms-katholieke genootschap ervan een sluipende machtsovername in Duitsland na te streven.
Na de heiligverklaring van de Opus Dei oprichter, de Spaanse priester Josemaria Escriva de Balaguer, twee jaar geleden, heeft Opus Dei zijn macht in staat en kerk danig uitgebreid. Aanleiding vormt de verhuizing van de Duitse regering naar de hoofdstad Berlijn. Van daaruit breidt deze roomse frontorganisatie zijn macht en invloed verder uit.

(meer…)

CFR richt inter­natio­naal adviescollege op

Uit het recentelijk gepubliceerde jaarverslag van de Council on Foreign Relations (CFR) blijkt dat dit adviescollege van de Amerikaanse regering een internationale adviesraad heeft ingesteld. De achterlig­gende gedachte is om het internationale kader waarin de CFR opereert, meer cachet te geven.
Het internationaal adviesorgaan bestaat uit 28 leden afkomstig uit diverse landen.

(meer…)

Agnelli’s macht reikt ver, heel ver

Op 21 maart as. zal Gianni Agnelli, een van de rijkste en machtigste zakenlieden van Italië en hoofd van een van Europa’s grootste indus­triële machtsconcerns, een punt achter zijn carrière zetten.
Precies op zijn 75e verjaardag komt daarmee een eind aan een bijna dertig­jarige loopbaan. Zijn opvolger is Cesare Romiti, die als algemeen directeur het Fiat concern zal overnemen. De 72-jarige Romiti wordt algemeen be­schouwd als een tussen­paus. Hij zal de verjonging die in de lagere echelons al aan de gang is verder uit moeten voeren. Agnelli zal nog wel op de achtergrond de zaken blijven controleren.

(meer…)