Amerikaanse professor en regeringsadviseur in de ban van Maria profetieën.

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Op de afgelopen Pinksterzondag, vond er in de Amsterdamse Beurs van Berlage een gebeds- en ontmoetingsdag van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren plaats. Hoofdspreker was de Amerikaanse prof. dr. Richard L. Russell. Zijn toespraak had als thema: “The Lady of All Nations Messages on War and Peace”. De orthodox roomse Mgr. dr. J.M. Punt, een van de geestelijke inspirators achter deze stichting, hield aan einde van de middag een eucharistieviering. Andere sprekers op deze dag waren onder andere de Filippijnse aartsbisschop Mgr. Ramon C. Arguelles, die sprak over “de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren op de Filipijnen”. Ook sprak Mgr. Ioan Chişărău, een Roemeens orthodox priester, over zijn werkzaamheden in zijn land inzake de Vrouwe van alle Volkeren. (meer…)

Opus Dei begint nieuwe reeks informatie bulletins

De conservatieve Rooms-Katholieke organisatie Opus Dei begint met de uitgave van een nieuwe serie informatiebulletins onder de titel ‘Heilige Jozefmaria Escriva’. Het eerste nummer verscheen eind oktober.
“Tot aan de heiligverklaring van Jozefmaria Escriva op 6 oktober 2002, verschenen er 26 bulletins met informatie over zijn leven, gunsten die mensen op zijn voorspraak verkregen en de voortgang van zijn heiligverklaringproces. Op veler verzoek beginnen wij nu – zeven jaar later- met een nieuwe serie bulletins met herinneringen aan en gunsten op voorspraak van de heilige Jozefmaria”, aldus het bulletin.

(meer…)

Franse ex-vrijmetselaar beschuldigt loge

Franse ex-vrijmetselaar beschuldigt loge

Een voormalig vrijmetselaar heeft zware beschuldigingen tegen de Franse vrijmetselarij geuit. Volgens Maurice Caillet ondermijnen de vrijmetselaars de politiek en bedreigen afvalligen met de dood. Dat zegt hij in een interview met het Rooms-Katholieke persbureau Zenit in Rome.
Caillet is voormalig chirurg en geneesheer in een Parijs ziekenhuis en schrijver van een aantal boeken over de vrijmetselarij. Caillet was diep geïnteresseerd in de vrijmetselarij, esoterie, Rozekruizers en het occultisme.

(meer…)

Historische studie over Vaticaanse concilies uitgegeven

Peter Maslowski’s boek ‘Papstkirche ohne Heiligenschein’ is oorspronkelijk in 1966 geschreven. Jarenlang lag het manuscript op de plank. Uitgeverijen waagden er zich niet aan. In 1980 leek het er even op dat het boek uitgegeven zou worden. Uiteindelijk kwam het er niet van.
Mede door druk vanuit het Vaticaan moest de verschijning in Duitsland lang op zich laten wachten. En ook uitgeverijen in de toenmalige DDR wilden het boek niet publiceren. Het boek was niet ‘marxistisch’ genoeg. Nu is het dan voor het eerst verschenen bij het linkse Alibri Verlag in Aschaffenburg.

(meer…)

Zegen voor dieren in kerkdienst

Op 4 oktober jl. was het de naamdag van Franciscus van Assisi (1181-1226). Ter gelegenheid hiervan werden er op de eerste zondag van deze maand tijdens roomse kerkdiensten in Duitsland dieren gezegend. Voor de roomse kerk geldt Franciscus van Assisi als beschermheilige van de dieren.
Volgens de overlevering zou hij voor de dieren gepredikt hebben en zich voor hen hebben ingezet. Dat dierendag op 4 oktober gevierd wordt, gaat terug op de sterfdag van Franciscus.

(meer…)

Idealen PanEuropa beweging praktisch gerealiseerd

Richard Coudenhove Kalergi, de oprichter van de PanEuropa beweging is plotseling weer populair geworden. In korte tijd verschenen er twee biografieën over deze vader van de Europese integratie.
Het gaat om ‘Botschafter Europas. Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi und die Paneuropa-Bewegung in den zwanziger und dreissiger Jahren’, geschreven door Anita Ziegerhofer-Prettenthaler en ‘Richard Coudenhove-Kalergi, Umstrittener Visionär Europas’, geschreven door Vanessa Conze. Beide publicaties verschenen in 2004.

(meer…)