Uit het recentelijk gepubliceerde jaarverslag van de Council on Foreign Relations (CFR) blijkt dat dit adviescollege van de Amerikaanse regering een internationale adviesraad heeft ingesteld. De achterlig­gende gedachte is om het internationale kader waarin de CFR opereert, meer cachet te geven.
Het internationaal adviesorgaan bestaat uit 28 leden afkomstig uit diverse landen.


De CFR bestaat slechts uit Amerikaanse leden. Het internatio­nale adviesorgaan, dat jaarlijks slechts één maal bijeen zal komen, moet de CFR op organisato­risch niveau een internatio­naal tintje geven. Daardoor wordt samenwerking met buitenland­se organisaties daarmee niet meer in de weg gestaan.
De voorzitter van het internationale adviesorgaan wordt nie­mand minder dan de, Chase Manhattan Bank voorzitter en olie­magnaat David Rockefel­ler, die nog steeds erevoorzitter van de CFR en een van de grootste geldschieters van dit prestigieuze adviescollege is.

Andere prominenten in dit gezelschap zijn Giovanni Agnelli, Fiat topman, lid van het internationaal adviesorgaan van de Chase Manhattan Bank, lid van de uiterst rechtse Rooms-Katho­lieke Ridderorde van Malta en jaarlijks aanwezig op de pseudo-geheime Bilderberg conferenties; de Palestijnse Hanan Ashrawi; Percy Barnevik, president van Asea Brown Boveri Ltd, eveneens een Bilderber­ger; Moshe Arens, voormalig Israëlisch ambassa­deur in Amerika; Conrad Black, aanwezige op de Bilderberg conferenties en voorzitter van het uitgevers­concern Hollinger Corporation, waar Henry Kissinger mede de scepter zwaait; Peter Carrington, ex topman van de NAVO en lid van het bestuur van de eerder genoemde Hollinger Corporation; de Poolse men­senrechtenacti­vist Adam Michnik; het voormalige staatshoofd van Nigeria Olusegun Obasanjo; de voormalig voorzitter van Daimler Benz Edzard Reuter; en Peter Sutherland, voorzitter van Goldman Sachs Internati­onal, een van de grootste banken in de Verenigde Staten en voormalig topman van de Wereldhandels­organisatie. Sutherland was samen met Yotaro Kobayashi, topman van Fuji Xerox Co. en Toyoo Gyohten, topman bij de Bank of Tokyo-Mitsubishi, die ook lid zijn van deze nieuwe CFR raad, aanwezig bij de zittingen van de jaarlijkse Trilaterale Com­missie. Ook leden uit Moçambique, Korea, Rusland, Zuid-Afrika, Israël, Koeweit en Venezuela zijn opgenomen.

Interessant is te zien wie het afgelopen jaar is uitgenodigd door de CFR. Het is een soort ‘who is who’ van de internatio­nale politieke-financiële elite. Zo blijkt dat Arafat en de presidenten van Oezbekis­tan, China, Filipijnen, Oeganda, Sri Lanka, Albanië, Tsjechië, Italië, Griekenland en de gouverneur van Hong Kong aanwezig waren bij de CFR. Ook vele ministers van buitenlandse zaken, premiers, ambassadeurs en captains of industry uit tal van landen zijn het afgelopen jaar door de CFR uitgenodigd.
Opmerkelijk was ook dat Wim Kok uitgenodigd was op 24 oktober vorig jaar om te praten over ‘Foreign Direct Investment in a Global Economy’.