Corruptie, verwarring en chaos zijn de sleutelwoorden in de beschrijving van de gang van zaken tijdens de eerste twee dagen van de Zuidafrikaanse verkiezingen.

Stickers van de Inkatha vrijheidspartij zijn op veel verkiezingsbiljetten zodanig opgeplakt dat zij de biljetten ongeldig maakten.
Op veel plaatsen in het hele land, maar vooral in Natal/KwaZulu ontbraken de stickers helemaal. In deze provincie zijn veel stembureaus bemand door uitsluitend A.N.C.-leden.

In het stembureau te Pomeroy bleek dat degene die aangewezen was om bejaarden en zieken te helpen het kruis niet plaatse op de gevraagde plaats. Hij stuurde stemmers weg na hun slechts één stembiljet gegeven te hebben.
Op een andere plaats moesten deze ‘monitors’ weggestuurd worden omdat zij voor een bepaalde partij propaganda maakten.
Het Pan African Congress diende een aanklacht in: Er zou in de Westkaap geknoeid zijn.

In de Oostrand bleven de eerste dag 10 stembureaus dicht; mensen werden naar een ander stembureau 30 km verderop gestuurd. Andere stembureaus gingen te laat open.
Duizenden pensionbewoners daar hadden geen identiteitsbewijzen, omdat ze met de dood bedreigd werden als ze naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gingen.

In de algemene verwarring en door de grote toeloop bleven de vereiste controles achterwege. Er werden zelfs aanvragen ingediend door 14-jarigen. Sommige werden doorverkocht voor 50 rand. Valse stemkaarten voor vluchtelingen en gastarbeiders werden in omloop gebracht.

De afwezigheid van een kiezerslijst stelde het A.N.C. in staat tienduizenden mensen te transporteren uit de Transkei en de Oostkaap naar de Westkaap, waar ze het gevaar loopt te verliezen.

Een enorme hoeveelheid stembiljetten is verdwenen volgens Mr.Kriegler, voorzitter van het nationale verkiezingcomité.
Vele stembussen waren onverzegeld of hadden een verbroken zegel.
Door het gebruik van een bepaald soort haarlak kon voorkomen worden dat de onzichtbare inkt op de hand waargenomen werd.

Commentaar van vele kiezers: Als het A.N.C. en zijn vrienden zo’n grote chaos maakt van drie verkiezingsdagen, hoe zal het dan straks gaan bij het besturen van het land?