Voor de eerste keer in de geschiedenis vieren Lutheranen en Mennonieten tijdens een dienst in Hamburg gezamenlijk het Avondmaal. Daarmee werd een oproep tot ‘eucharistische gastvrijheid’ tussen de Verenigde Lutherse kerk in Duitsland en het Genootschap van Mennonietische gemeentes in de praktijk omgezet. Deze overeenkomst geldt voor de hele Evangelische kerk van Duitsland. Het gaat hierbij om een volledige kerkrech­telijke erkenning van de viering van het Avondmaal.
Dit meldt de Duitse Evangelische Alliantie in het blad ‘Spektrum’.

Er is een doorbraak tot stand gebracht. Tot voort kort konden de Mennonie­ten geen Avondmaal bij de Lutheranen vieren, omdat zij de kinder­doop afwijzen. Dit is nu uit de weg geruimd. Inmiddels is wederzijdse schuld beleden voor datgenen wat in het verleden fout is gegaan. De Mennonieten zijn namelijk in de 16e eeuw sterk vervolgd door de officiële kerk.

De veroordelingen in de Augsburgse Confessie (de belijdenis van de Luther­anen) van de Dopersen (Mennonieten) ‘gelden nu niet meer’. Ook de Mennonie­ten hebben beleden dat zij in het verleden te veel hebben neerge­zien op de Lutherse kerk.

Ook is het veel makkelijker geworden om over te gaan naar de andere kerk. Lutheranen die Mennoniet willen worden hoeven vanaf nu slechts een doopbe­wijs te laten zien. Overdopen is niet meer nodig. Lutheranen moeten nu ook een mennoniet die Luthers wil worden zonder meer respecteren.

Overigens zijn niet alle 24.000 Mennonieten in Duitsland lid van het overkoepelende Mennonietische Genootschap. Slechts een derde mag profite­ren van de gunsten die door de samenwerking en het godsdienstig eenheids­streven met de Lutheranen zijn bedongen.