In Australië neemt het aantal christelijke scholen snel toe. Er zijn echter verschillende soorten, vanwege de diverse kerkelijke richtingen. Sommigen leren de bijbel onverkort, dus met de schepping, anderen laten hier en daar de leerlingen kiezen (de evolutietheorie wordt uitgelegd).
Dit is bijvoorbeeld het geval in ‘Christian Outreach College’, in Toowoomba (Queensland), geleid door Dr.Mark Hands die niemand iets wil opdringen.

De modernistische professoren vreselijk te keer tegen het christelijk onderwijs en met name het scheppings­verhaal, dat ze haten. Aldus Diana Bagnall In ‘The Bulletin’.
Dr. Michael Archer (University of New South Wales): “De scheppingstheorie is net als een virus dat de functie van de hersens aantast”.
Dr.Ian Plimer (Melbourne University): “De wetenschap die de creationisten gebruiken is gewoon kolder”.
De evolutierheorie is echter op haar retour in Australië…

De christelijke scholen groeien en bloeien; het bijbelboek Genesis wordt letterlijk genomen. De ‘King James Version’ wordt gebruikt (vergelijkbaar met de Statenvertaling).
Er zijn 300 christelijke scholen in Australië die de bijbel centraal stellen en geen ‘fundamentalisten’ genoemd willen worden, omdat dat woord door anderen is bezoedeld. Zij hebben ongeveer 60.000 leerlingen; dat aantal groeide vorig jaar met 9 procent. Men verwacht dat deze groei dit jaar nog verder zal toenemen. Een zekere Dr.Robert Long heeft daarover speciaal een gedocumenteerd boek geschreven. De eerste christelijke school blijkt in 1962 te zijn gesticht. Geregistreerde scholen ontvangen tegenwoordig subsidie van de overheid (enige kleine scholen maken daarvan om religieuze redenen geen gebruik).

Sinds 1982 is het thuis les geven aan christelijke kinderen door hun ouders enorm toegenomen. Het materiaal wordt hen verstrekt door Floyd Risser (‘Accelerated Christian Education’), die gemiddeld 3000 studieboeken per jaar verkoopt. Hij wordt bijgestaan door de schoolhoofden Bob Frisken en Carl Wieland (‘Christian Community Schools’).
Er bevinden zich hier en daar in openbare scholen christelijke leerkrachten. Zij zijn niet verplicht te zwijgen over het ontstaan van de wereld, zoals het in Genesis wordt verteld (alleen de staat New South Wales verbiedt dat). Desgevraagd helpen ze met het formuleren van argumenten om het christelijk geloof te kunnen verdedigen.