Recentelijk is bekend geworden dat onge­veer 1500 moslims in Surabaya op het Indonesi­sche eiland Java, in een georganiseer­de aanval, elf kerken hebben vernietigd. Enkele kerken zijn volledig met de grond gelijk gemaakt.
De incidenten die begin juni tijdens kerkdiensten plaatsvon­den, hadden tot gevolg dat vele aanwezigen zo zwaar gewond raakten, dat zij nog steeds in ziekenhuizen verblijven.


In heel Indonesië zijn de afgelopen twee jaar meer dan 1200 kerkgebouwen verwoest door fanatieke moslims. Van de 178 miljoen inwoners zijn er 86 procent moslim.