Een onderwijsassistente die weigerde te luisteren,‭ ‬ toen een kind een boek van Harry Potter voorlas,‭ ‬omdat zij gelooft dat de beschreven magie haaks staat op haar christelijk geloof,‭ ‬is door een rechtbank verhoord.
Tegen Sariyah Allan‭ (‬47‭) ‬zijn door haar werknemer disciplinaire maatregelen genomen‭ ‬ nadat zij tegen een‭ ‬7-jarige leerlinge zei:‭ “‬Ik houd mij met geen enkele vorm van toverij bezig,‭” ‬en‭ ‬ dat zij‭ “‬vervloekt‭” ‬zou worden als zij naar de roman van J.‭ ‬K.‭ ‬Rowling luisterde.

Juf Allan,‭ ‬die ontslag nam wegens discriminatie op grond van haar religie,‭ ‬eist een schadeloosstelling van‭ ‬50.000‭ ‬pond van haar vroegere school.

Zij had bijna‭ ‬4‭ ‬jaar‭ ‬ op de Durand Basisschool in Stockwell,‭ ‬Zuid-Londen,‭ ‬gewerkt,‭ ‬toen zij in juli‭ ‬2006‭ ‬ontslag nam.

In haar verklaringen tijdens de ondervraging‭ ‬ in Croydon in Zuid-Londen,‭ ‬zei ze dat in februari‭ ‬2006‭ ‬een meisje een boek over Harry Potter meebracht om haar voor te lezen.‭ ‬Zij zei:‭ “‬Ik geef toe,‭ ‬dat ik tot het kind gezegd had,‭ ‬dat ik me met geen enkele vorm van toverij bezighoud.‭”

“Ik zei dit,‭ ‬omdat het bekend is dat het in de boeken van Harry Potter om witte magie gaat,‭ ‬de hoofdfiguur een tovenaar is die mensen in trance brengt en bovennatuurlijke middelen, om in‭ ‬ verschillende intriges‭ ‬ in de verhalen de overwinning te behalen. De Bijbel verbiedt uitdrukkelijk praktijken in het boek beschreven en daarom maakte ik bezwaar dat het kind dit boek aan mij voorlas.‭ ‬Ik kwam daardoor in een positie dat het luisteren naar dit boek afbreuk‭ ‬ zou doen aan‭ ‬ mijn‭ ‬ geloof.”

Mej.‭ ‬Allan uit Stockwell,‭ ‬die zichzelf beschreef als een‭ ‘‬toegewijd christen uit een Pinkstergemeente’,‭ ‬heeft eveneens verklaard dat de school een eind gemaakt heeft aan haar christelijke dagopeningen.

Zij werd door de school geschorst en zei dat zij op‭ ‬21‭ ‬juli‭ ‬2006‭ ‬haar ontslag ingediend heeft,‭ ‬daar zij voelde dat zij zich‭ “‬getreiterd,‭ ‬vernederd en gediscrimineerd voelde.‭”

Ben Odoeje,‭ ‬advocaat van de school,‭ ‬zei:‭ “‬het incident met het boek van Potter is veelbetekenend voor de houding van de eiseres in betrekking tot de school.‭ ‬Haar schorsing was het gevolg van haar dwarsliggen gedurende lange tijd.‭ ‬Het had niet slechts betrekking op die ene dag.

De kritiek betrof‭ ‬ de houding van de eiseres naar het kind toe,‭ ‬niet haar religieuze overtuiging.‭ ‬Zij had met een zevenjarig kind te maken.‭ ‬Haar afkeuring van de keuze van het boek door het kind kwam erop neer dat zij haar eigen geloof aan het kind opdrong.‭ ‬Hoe men er over kan denken,‭ ‬zoiets tegen een kind te zeggen is geheel ongepast.

De Durand-school wordt beheerd door een stichting,‭ ‬London Horizons,‭ ‬waarover de plaatselijke overheid geen zeggenschap heeft

De behandeling van de zaak wordt nog voortgezet.