30 juni moest de christelijke radiozender Good News Community Radio bij Durban, zijn uitzendingen staken, want de Onafhankelijke Communicatie Autoriteit van Zuid-Afrika was niet bereid de vierjaarlijkse uitzendvergunning niet vernieuwen. Het argument is dat “gemeenschapszenders” moeten voldoen aan hun rassen- en taalquota en niet slechts Christenen, maar alle groepen dienen die er belang bij hebben. Ondanks 108.000 schriftelijke verzoeken werd de licentie aan een Zoeloe-zender gegeven. Er kwam een einde aan Evangelieverkondiging aan 100.000 luisteraars, onder wie Hindoes, Moslims en zwarte leerlingen, die op het platteland onderwijsprogramma’s ontvingen. Het was de 10e zender die op deze manier uit de lucht gehaald is.

Het Christendom gecriminaliseerd

De christelijke stem is niet slechts in Zuid-Afrika het zwijgen opgelegd. Het boek van de Amerikaanse Janet Folger Het Christendom gecriminaliseerd geeft talloze voorbeelden van wegdringen van het Christendom. Folger schrijft: “Invloedrijke mensen willen het christelijk geloof uit de Amerikaanse samenleving verwijderen. Aanvankelijk hadden de aanvallen een sluipend karakter. Het Hooggerechtshof bepaalde dat kinderen op school niet meer mogen bidden. De Tien Geboden werden uit de klaslokalen en later uit de rechtszalen verwijderd. Nu worden dominees in de gevangenis gezet als zij tegen homoseksualiteit prediken. In New York worden werknemers ontslagen en in Californië worden kinderen van scholen verwijderd. Om welke “misdaad”? Geen andere dan het praktiseren van hun religievrijheid – Hoe heeft het zover kunnen komen in en “vrije en beschaafde samenleving”? En waar leidt dit toe? -Wij hebben weliswaar het recht om te zwijgen en toe te zien hoe het Christendom in Amerika buiten de Wet gesteld wordt, maar God verwacht meer van ons. VERHEFT UW STEM. DOET IETS. MAAR STELT U ZICH EERST OP DE HOOGTE.”

Janet Folger beschrijft de strafrechterlijke vervolging van Harry Hammond, een straatprediker, 67 jaar oud te Bournemouth in Engeland, die aangevallen, neergeslagen en gearresteerd werd omdat hij een spandoek droeg waarop stond: “Stop homoseksualiteit, stop de immoraliteit; wendt u zich tot Jezus. Zij vertelt dat Engelse kerken door Moslims gedwongen  werden bordjes weg te halen waarop stond  Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.” Zij meldt hoe de Australische dominees Daniel Scot en Danny Nalliah na een cursus over de Islam beschuldigd werden van het zaaien van haat en veroordeeld werden tot een boete en wie het zwijgen opgelegd werd. Zij herinnert aan de Zweedse dominee Ake Green die tegen homoseksualiteit preekte en daarom in de gevangenis kwam; aan de vijf Amerikaanse evangelisten die op een homo-feest in Philadelphia 90.000 dollar boete kregen omdat zij op straat stonden te zingen en te bidden; en de Canadees Hugh Owens, die gestraft werd na een Gay week omdat hij een advertentie geplaatst had met verwijzingen naar de Bijbel. Hij moest 4500 dollar betalen die verdeeld werden onder de drie homo’s die hem aangeklaagd hadden.

Homoseksualiteit en “het zaaien van haat”.
Deze vervolgingen zijn slechts enige van de vele gebaseerd op de nu in de hele wereld geldende wetgeving tegen discriminatie en het zaaien van haat. Ook Zuid-Afrika wil een wet tegen het “zaaien van haat” invoeren. Die moet een aanvulling vormen op een reeds geldende wet die gelijkheid en bescherming tegen onterechte discriminatie moet bevorderen (Wet Nr. 4, 2000). Tot haat zaaien rekent men alles wat in het openbaar uitdrukking geeft aan rassensuperioriteit of de ene religie meerwaarde geeft boven de andere. Kerken worden daarbij aangemerkt als openbare gebouwen en deze wet zal ongetwijfeld aanzienlijke beperkingen aanbrengen aan de inhoud van preken Janet Folger zegt: “Wat wij geloven wordt misdadig genoemd. Daarbij zal men zich beroepen op de Wet tegen haat zaaien. Het is de gevaarlijkste wetgeving in Amerika.” Als de wetten tegen het zaaien van haat voor Amerika al zo gevaarlijk zijn, hoe staat het dan met Zuid-Amerika? Of de andere landen?

Het Internationale Instituut voor religievrijheid in Bonn en het Internationale Genootschap voor mensenrechten in Frankfort hebben gezamenlijk een documentatie over de Duitse versie van de wetgeving tegen haat zaaien gepubliceerd. Onder de titel “Een muilkorf voor Christenen” stellen zij vast dat de “wetten tegen haat zaaien” afbreuk doen aan de christelijke vrijheid en de verdraagzaamheid in de samenleving niet bevorderen” en een  stroom van  “zinloze rechtszaken zullen veroorzaken waarin aanhangers van een wereldvisie aanhangers van andere wereldvisies aanklagen.” Dr. Paul vraagt: “Moet het werkelijk verboden worden een mening over goed en kwaad te hebben? Zal er een muilkorf voor Christenen zijn die boeteprediking strafbaar stelt en een vermaning om zich te bekeren niet toegestaan zal zijn? Is het niet zo dat mensen naast de vrijheid om zichzelf te zijn ook de vrijheid genieten moeten om gewaarschuwd te worden voor de gevolgen van hun keus? Is het reeds zover gekomen dat in Europa de enige absolute waarheid is, dat er geen absolute waarheid is?”

Wie heeft er voordeel van het verbod op prediking van de christelijke boodschap? Ongetwijfeld profiteren de niet-christelijke strijdbare religies. Maar het is de homo-beweging die tot nu toe de meeste processen gevoerd heeft. In Zuid-Afrika worden de homo’s door de grondwet vooral beschermd. Zij hebben zich ook door mooi praten in de gunst gedrongen in de liberale kerken. Zij genieten op grote schaal juridische voorrechten. In december 2005 is het twee lesbiennes, Marie Fourie en Cecelia Bonthuys gelukt de Zuid-Afrikaanse Huwelijkswetten ongrondwettelijk te laten verklaren en nu moet de staat het homo-huwelijk legaliseren.
De Bijbelgetrouwe kerken schrokken dermate, dat zij  het “verbond ter bescherming van het huwelijk” oprichtten dat de regering  met allerlei acties oproept  het huwelijk te verdedigen en te beschermen. Want het huwelijk, is zoals de Bijbel verklaart het verbond tussen een man en een vrouw die God gebiedt vruchtbar te zijn en zich te vermenigvuldigen (Genesis 1: 28). Deze instelling van God is de basisordening van de menselijke samenleving. God verbiedt zedeloosheid en boven alles homoseksualiteit. Hij zegt:  Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel. (Leviticus 18: 22). Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging,  zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!
(Leviticus 20: 13).  noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen …..zullen het Koninkrijk Gods beërven . (1 Corinthe 6 : 10).

De homo’s zijn echter trots en onverdraagzaam. In Engeland stuurden zij de bisschop van Chester de politie op het dak, omdat hij gezegd had, dat homoseksualiteit te genezen is. Kennelijk zetten zij alles op alles om te voorkomen dat een dergelijke genezing plaats vindt. Het is bijvoorbeeld in Boston (USA)  gebeurd dat een meute van homo’s binnendrongen in een conferentie van  de gezinsvriendelijke organisatie “Focus on the Family” omdat daar door de kracht van God voormalige homo’s genezen zijn. “De drift, de woede en de haat waren onbeschrijflijk,” zei een deelnemer aan de conferentie. “De activisten hadden luidsprekers meegebracht en daarmee schetterden ze in de buurt: ‘Wat willen jullie, weg wezen dwepers. Wanneer? Nu…’

“Genocide”
In Canada wordt de Bijbel reeds haatzaaiend genoemd en het woord van God “gevaarlijk.” In Californië hanteert men de begrippen “Intimidatie”en “geestelijke genocide.” Een nieuwe wet, SB 1234 uit 2004 verklaart dat, wie uitdrukking geeft aan zijn geloof, de ander “intimideert” (Folger, blz. 127).  De VN stellen zelfs intimidatie met genocide gelijk. Het Initiatief tot Eenheid van Religie die met de VN een alliantie van wereldreligies nastreeft kwalificeert genocide als het ergste kwaad dat men de leden van een nationale, etnische, ras of religie aandoet. Als dan een homoseksuele activist beweert dat hij geestelijke schade geleden heeft omdat een christelijke collega Bijbelverzen en stickers op zijn kluisje heeft, zou hij deze collega wegens genocide kunnen aanklagen. Canada heeft reeds het begrip in zijn haatpropagandawetgeving opgenomen en de openlijke aanzetting tot haat in de genocidewetgeving geschreven. De verdediging van genocide, het openlijk aanzetten tot haat en de moedwillige bevordering van de haatcultuur zijn strafbaar. Janet Folger zegt: Als het puntje bij het paaltje komt en ik homoseksualiteit zonde noem, of als ik uit de Bijbel voorlees dat het praktiseren ervan een gruwel genoemd, hoeft  maar iemand te zeggen, dat dit haat zaaien  zou zijn en mij hangt een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar boven het hoofd.”

“Er raast een cultuuroorlog over ons land,”zegt acteur Charlton Heston. “Die vaagt onze waarden weg, neemt ons met geweld onze vrijheid af, doodt onze eigenwaarde en laat ons twijfelen aan wat wij zijn en wat wij geloven.” Een van de belangrijkste wapens in deze wereldwijde oorlog is de antidiscriminatiewetgeving, vooral het verbod van “haatzaaierij”. Het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Justitie, zegt dat de maatregel van de UNO vandaan komt en Zuid-Afrika zich daaraan te houden heeft. Het stelt vast: “De bepalingen van de VN  inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie op grond van ras, die Zuid-Afrika ondertekend heeft, eisen onder andere dat de verspreiding van gedachten van rassenmeerderheid of haat strafbaar verklaard wordt. Alan Stang, de Amerikaanse schrijver en adviseur bij radio talk shows noemt het doel van deze “antihaat-wetgeving”.  Hij zegt: “Men heeft gezworen elk spoor  van het Christendom uit te wissen en alles wat op het Christendom gefundeerd is  te vernietigen en op de ruïnes de totalitaire socialistische dictatuur van een wereldregering te vestigen.