In het Amerikaanse maandblad ‘Bible in the News’ wordt de aandacht gevestigd op de blijkbaar totaal vergeten Christenen in de landen van het Midden-Oosten. Zij hebben van zich laten horen, naar aanleiding van een oproep van christenen in de U.S.A. gericht tot de Amerikaanse president, waardoor zij diep geschokt zijn. Daarin werd hem namelijk verzocht druk uit te oefenen op premier Binyamin Netanyahoe om door te gaan met het weggeven van land aan de Arabieren ‘in ruil voor vrede’ (sic).

In een schriftelijk protest laten zij zien, hoe dwaas de oproep is. Het protest is onderte­kend door: ‘The Middle East Christians Committee’, ‘The South Sudan Movement’, ‘The World Lebanese Organisation’, ‘The American Coptic Association’ en het ‘Assyrian National Council’.

Het protest stelt o.a.:
“De Christenen in het Midden-Oosten worden onderdrukt door Arabische en Moslim regeringen. De Koptische Christenen hebben veel te verduren in Egypte.

Christenen van Assyrische en Syrische afkomst worden als minderwaardige schepselen behandeld in Irak en Syrië. Neger-Christenen worden voortdurend vervolgd in het Zuiden van de Soedan. Voor de z.g. ‘rechten van de mens’ komen de Christenen nergens in het Midden-Oosten in aanmerking. Van oorsprong Christelijke woongebieden zijn bezet, land onteigend, de bewoners verjaagd of zij worden als slaven gebruikt. Christe­nen in het Midden-Oosten zijn van hun vrede beroofd door Arabische (moslim) regimes.

De Christenen in het Midden-Oosten, die destijds de eerste volgelingen van Jezus Christus waren, verwachten van hun broeders en zusters (de Christelijke kerken in Amerika), dat zij hen te hulp zullen komen en samen met Westelijke regerin­gen werken aan het uitbannen van de verschrikkelijke schending van hun nationale rechten en vrijheden. Zij hadden verwacht, dat de Amerikaanse kerken er bij hun president op zouden hebben aangedron­gen, dat hij president Assad zou verdrijven uit de Libanon en de genocide in Soedan stoppen, plus het racisme in Irak en Syrië. Miljoenen Christenen in het Midden-Oosten hopen, dat Washington zal ophouden Arabische (Mos­lim) landen hulp te verlenen, totdat de rechten van de Christe­nen worden gerespecteerd.

Door hun houding helpen Amerikaanse Christenen de ‘jihad’.
De 18 miljoen Christenen van het Midden-Oosten beschouwen premier Binyamin Netanya­hoe als hun dichtstbijzijnde en beste geallieerde”.

Ds. N.W.Hutchings zegt, dat het vreemd is dat de media, de Verenigde Naties en de predikanten van vele kerken zwijgen over de toenemende Christenvervolging in Moslim landen, waar ze zelfs met uitroeiing worden bedreigd. Ook wordt er prak­tisch geen aandacht besteed aan de vervolging van de Christe­nen in Communistisch China. Beschou­wen ze dat als ‘politiek correct’? Durven ze hun goedbetaalde banen niet in gevaar te brengen?
Aldus Ds. Hutchings in ‘Bible in the News’.

De vijandige houding van de Arabische landen tegen Israël is de laatste tijd sterk toege­nomen, schrijft Steve Rodan in ‘The Jerusalem Post’. De diverse dagbladen in die landen zijn  heftig in hun beschuldi­gingen. “Het is een psychologische oorlogvoering”, meent de secretaris van de premier in Jeruza­lem. Het schijnt dat Netanyahoe niet diplomatiek genoeg is in zijn uitspraken, en daar springen de media bovenop. De Arabie­ren zullen alles doen om hem in de ogen van de bevolking in Israël onmogelijk te maken, met het doel hem ten val te bren­gen, of met de socialisten te gaan samenwerken…

De Palestijnse Authoriteit heeft talrijke malen de overeen­komst van Oslo geschonden (woordbreuk). De Palestijnen hebben nu een politie-leger, dat 50% groter is dan op papier was afgesproken. Zij leveren terroristen niet uit om in Israël terecht te staan. Daar zou meer bekendheid aan moeten worden gegeven.