Iran probeert christenkolonel te breken
Teheran – De Iraanse christenkolonel Hamid Pourmand heeft al diverse malen terechtgestaan voor een sjaria-gerechtshof in de Iraanse hoofdstad Teheran. Volgens de sjaria kan hij de doodstraf krijgen wegens geloofsafval en het bekeren van moslims tot het christelijke geloof. De overheid zet hem zwaar onder druk om zijn geloof in Jezus Christus af te zweren. Ze proberen hem vooral psychisch te breken. Na zijn arrestatie in september 2004 is hij vijf maanden geïsoleerd en in het donker opgesloten. Bewakers lieten hem herhaaldelijk de executieruimtes en de galg zien. Ten minste één keer kreeg hij een briefje en een pen toegeschoven met de mededeling dat hij nog een laatste boodschap mocht opschrijven. Ook is hem voorgelogen dat zijn vrouw en twee tienerzoons, Immanuel en David, waren opgepakt en worden mishandeld vanwege Pourmands koppige houding. (Compass Direct)

Eritrea houdt 900 christenen gevangen
Eritrea – Eritrea houdt momenteel bijna 900 evangelische christenen gevangen in gevangenissen en militaire kampen, sommigen zitten al drie jaar vast. Dat blijkt uit een inventarisatie van evangelische kerken in het Afrikaanse land. Alleen al dit jaar zijn in Eritrea minstens 230 christenen gearresteerd in verband met hun geloof. In Eritrea zijn alle kerkgenootschappen verboden, met uitzondering van de Orthodoxe Kerk, de Katholieke Kerk en de Lutherse Kerk. Bijbelgetrouwe christenen binnen deze kerken worden ook vervolgd. Op 15 maart liep een ultimatum af dat de VS aan Eritrea en enkele andere landen had opgelegd. Eritrea moest vóór die tijd laten zien dat het zijn best deed de godsdienstvrijheid te verbeteren. De VS heeft het ultimatum met een half jaar verlengd. (Compass Direct)

Saoedi-Arabië doet weer invallen in huiskerken
Riyad – Op 29 april heeft de Saoedische godsdienstpolitie (moetawa) een inval gedaan tijdens een huiskerkdienst in Riyad, waar 60 Ethiopische en Eritrese christenen bij elkaar waren. Alle veertig aanwezige bijbels werden in beslag genomen, evenals de halsketting met een kruisje van een vrouw. Vijf oudsten werden gearresteerd. Een week eerder had de moetawa een inval gedaan tijdens een huiskerkdienst waar veertig Pakistaanse christenen bij elkaar waren. Dezen zijn inmiddels weer vrijgelaten. De arrestanten mogen geen bezoek ontvangen. (MEC / Compass)

Laos martelt christenen
Laos – Het communistische Laos heeft in april 24 christenen in een zuidelijke provincie urenlang gemarteld. Ze probeerden hen te dwingen het geloof in de Here Jezus af te zweren. Op twee mannen na zijn de christenen gezwicht voor de martelingen. De gelovigen werden geslagen en aan een paal vastgebonden onder de brandende zon. Ze kregen een of twee dagen niet te eten. Ook lieten de autoriteiten rode mieren hun gang gaan op het lichaam van de christenen. De twee mannen die nog vastzitten, worden beschuldigd van verboden wapenbezit. In 1975 grepen de communisten in Laos de macht. Sinds die tijd hebben ze veel buitenlandse zendelingen het land uitgezet, kerken gesloten en christenen zonder proces veroordeeld. (Compass Direct)
Vietnamese schooljuffrouw vervroegd vrij na mishandeling in gevangenis
Vietnam – Zuster Lien, de 22-jarige schooljuffrouw die in de gevangenis zo zwaar is mishandeld dat zij haar eigen ouders niet eens meer herkende, is op 28 april plotseling ontslagen uit het psychiatrisch ziekenhuis waar zij verbleef. Zij profiteerde van een amnestieregeling, waarbij 7.750 gevangenen zijn vrijgelaten. Lien en haar vader werd gevraagd een verklaring te ondertekenen, maar dat weigerden zij omdat in die verklaring stond dat haar straf rechtmatig was. Desondanks liet men haar toch gaan. Normaal gesproken had zij pas op 20 juni vrij moeten komen, want ook in hoger beroep was zij niet in het gelijk gesteld, evenmin als twee andere Mennonieten, die voor hetzelfde vergrijp vastzitten (obstructie van ambtenaren in functie). Ds. Quang en br. Tach blijven in de Chi Hoa-gevangenis. Zij zijn veroordeeld tot resp. drie en twee jaar hechtenis. Twee dagen na haar vrijlating werd Lien opnieuw voor korte tijd in hechtenis genomen. Dat was omdat zij een bijbelkring bijwoonde in het huis van mevrouw Quang. Na enkele uren op het politiebureau werden alle dertien arrestanten weer vrijgelaten. (Compass Direct)

Bekeerde moslim in psychiatrisch ziekenhuis in Egypte
Caïro – Een Egyptenaar die zich van de islam tot het christelijke geloof heeft bekeerd, wordt tegen zijn wil vastgehouden in een psychiatrisch ziekenhuis in Caïro. Hij moet daar blijven totdat hij zijn bekering herroept en weer moslim wordt. Gaser Mohammed Mahmoud (30) is begin januari jl. door zijn adoptiefouders naar het El-Khanka Ziekenhuis voor Mentale en Neurologische gezondheid verwezen nadat hij te kennen had gegeven dat hij al twee jaar christen was. Hij mag geen bezoek ontvangen van christenen. Gaser wordt ‘behandeld’ door een vrouwelijke dokter die door bezoekers wordt omschreven als “een fanatieke moslima, die hem slecht behandelt omdat hij de islam de rug heeft toegekeerd.” Hij wordt geslagen en gegeseld en krijgt twijfelachtige medicatie. Een poging om hem te doden met een injectie is mislukt. (Compass Direct)