Laos martelt christenen
Laos – Het communistische Laos heeft in april 24 christenen in een zuidelijke provincie urenlang gemarteld. Ze probeerden hen te dwingen het geloof in de Heere Jezus af te zweren. Op twee mannen na zijn de christenen gezwicht voor de martelingen. De gelovigen werden geslagen en aan een paal vastgebonden onder de brandende zon. Ze kregen een of twee dagen niet te eten. Ook lieten de autoriteiten rode mieren hun gang gaan op het lichaam van de christenen. De twee mannen die nog vastzitten, worden beschuldigd van verboden wapenbezit. In 1975 grepen de communisten in Laos de macht. Sinds die tijd hebben ze veel buitenlandse zendelingen het land uitgezet, kerken gesloten en christenen zonder proces veroordeeld. (Compass Direct)

Vietnamese schooljuffrouw vervroegd vrij na mishandeling in gevangenis
Vietnam – Zuster Lien, de 22-jarige schooljuffrouw die in de gevangenis zo zwaar is mishandeld dat zij haar eigen ouders niet eens meer herkende, is op 28 april plotseling ontslagen uit het psychiatrisch ziekenhuis waar zij verbleef. Zij profiteerde van een amnestieregeling, waarbij 7.750 gevangenen zijn vrijgelaten. Lien en haar vader werd gevraagd een verklaring te ondertekenen, maar dat weigerden zij omdat in die verklaring stond dat haar straf rechtmatig was. Desondanks liet men haar toch gaan. Normaal gesproken had zij pas op 20 juni vrij moeten komen, want ook in hoger beroep was zij niet in het gelijk gesteld, evenmin als twee andere Mennonieten, die voor hetzelfde vergrijp vastzitten (obstructie van ambtenaren in functie). Ds. Quang en br. Tach blijven in de Chi Hoa-gevangenis. Zij zijn veroordeeld tot resp. drie en twee jaar hechtenis. Twee dagen na haar vrijlating werd Lien opnieuw voor korte tijd in hechtenis genomen. Dat was omdat zij een bijbelkring bijwoonde in het huis van mevrouw Quang. Na enkele uren op het politiebureau werden alle dertien arrestanten weer vrijgelaten. (Compass Direct)