De nieuwsdiensten van de wereld zeggen nog maar zelden iets over de gebeurtenissen in Soedan. In dat land gaan de moslims uit het Noorden onverminderd door met het aanvallen van de christenen in het Zuiden.
In ‘Frontline Fellowship’ schrijft ds.Peter Hammond dat de dorpen in het district Kaya herhaaldelijk door de luchtmacht van het Noorden zijn gebombardeerd. Meer dan 100.000 christenen hebben have en goed verloren. Zij zijn naar de bergen gevlucht.

Deze oorlog woedt nu al sinds 1956. De moslims zijn vastbesloten de mensen te dwingen over te gaan tot het geloof van Mohammed, of anders sterven.
Ds.John Eibner (‘Christian Solidarity International’) was getuige van het in het openbaar geselen (zweepslagen) van de Anglicaanse bisschop Peter El Birish (90 slagen!). El Birish kreeg geen gelegenheid zich te verdedigen.
Een jonge christelijke diacones ontving 25 slagen omdat ze met onbedekt hoofd op straat had gelopen.

Zelfs in de bergen zijn de mensen niet veilig. In het vruchtbare district Noeba zijn 150.000 gezinnen uit hun huizen gezet, omdat ze christenen zijn. Hun land is in bezit genomen door Arabische volksstammen.
Met toestemming van de regering hebben zij 200.000 jonge mensen gevangen genomen en als slaven verkocht!! Het leger heeft duizenden christenen gedood. Ouderlingen en diakenen werden gekruisigd.

De Franse cineast Hugo d’Aybaury, die bezig was in dit gebied een film te maken, ontdekte dat in het dorp Heiban 6000 inwoners door de moslims waren afgeslacht. Een pater (Bashir Abdoel Samad) vertelde hem dat daar al meer dan honderd dorpen op bevel van de regering met de grond gelijk waren gemaakt…

John Eibner zag in de hoofdstad Khartoum lange colonnes soldaten marcheren, die liederen zongen zoals: (Wij zijn de soldaten van Allah!( en (Er is maar één Allah en Mohammed is zijn profeet!(. Voor hen uit liep een geestelijke in een wit gewaad die zwaaide met een groot zwaard en alsmaar riep: (Jihad!( (heilige oorlog).
Hierna vierden zij feest omdat ze acht jaar geleden aan de macht waren gekomen, ná andere moslims te hebben verdreven.

Menselijkerwijs gesproken is de toestand uitzichtloos voor de vervolgde christenen in het zuiden van Soedan. Joshua Hammer heeft een bezoek gebracht aan het stadje Pageri en de grensstad Nimule. Hij moest dekking zoeken onder de acaciabomen omdat er een Antonow-vliegtuig van de regering in de lucht verscheen en Pageri ging bombarderen.
Een kazerne van de Zuid-Soedanese defensie kreeg een voltreffer. Alle beschikbare voertuigen werden gebruikt om gewonden over te brengen naar een ziekenhuis in Aswa, 15 kilometer verder naar het zuiden, in een vluchtelingenkamp.
Hammer zegt dat er vrijwel dagelijks wordt gebombardeerd.

De christenen ontvangen voedsel, medicijnen en wapens uit het aangrenzende Oeganda, hoewel de aanvoerlijnen vaak worden aangevallen door troepen uit het Noorden. Sommige hulporganisaties hebben hun medewerkers teruggetrokken uit dit gebied. Een kamp in Parajok ligt er nu verlaten bij.
Dokters in Aswa kunnen de stroom van gewonden en zieken niet meer aan. De vervuilde operatiezaal beschikt niet over voldoende bloed en antibiotica.
Zwaargewonden worden overgebracht naar een ziekenhuis van het Rode Kruis in Kenya, maar er is gebrek aan vervoermiddelen. Meermalen gebeurt het dat patiënten doodgebloed zijn vóórdat ze op transport gesteld kunnen worden.

Dr.Atem Nathan en zijn team van verpleegsters zijn de wanhoop nabij. Ds.Peter Hammond en zijn ‘Frontline Fellowship’ doen wat zij kunnen om de mensen geestelijk en moreel te steunen.