door Maarten Pijnacker Hordijk*
“Als de christenen gewerkt zouden hebben volgens hun eigen normen en waarden, zou er geen economische crisis zijn ontstaan.” Deze nogal boude uitspraak zet aan het denken. Feit is dat Jezus zijn volgelingen het zout en licht van de wereld noemt. En dat steeds meer christenen ontdekken dat die normen en waarden ook in hun werksituatie kunnen worden toegepast. In de maatschappij is er openheid voor vragen over zingeving, en je kunt tegenwoordig weer rustig voor je geloof uitkomen. Christenen nemen in toenemende mate deel aan een christennetwerk of gebedsgroepje. Het aantal geregistreerde speciale netwerkgroepen is in 2008 opnieuw sterk gestegen met per saldo 17 stuks, het aantal bedrijfsbidstonden steeg met per saldo 22 stuks. Ook ‘Alpha op de werkplek’ en ‘Business Alpha’ verheugen zich in een stijgende belangstelling.

Christen-zijn op het werk staat volop in de belangstelling. De website www.bedrijfsgebed.nl meldt dat er het afgelopen jaar in de media opnieuw meer dan 170 keer expliciete aandacht voor dit onderwerp was. Over wat christen-zijn betekent in je eigen beroepsgroep wordt nagedacht in 44 verschillende netwerken van christenprofessionals door maar liefst 77 verschillende groepen en organisaties. Je kunt met collega’s over God praten in een speciale Alpha-cursus in twee vormen: ‘Alpha op de werkplek’ en ‘Business Alpha’. En op ruim 260 locaties in ons land wordt door christencollega’s samen gebeden, in kleine bedrijfjes en multinationals, maar ook bij steeds meer gemeenten en alle ministeries. Het aantal bedrijven en organisaties met een geregistreerde bedrijfsbidstond steeg opnieuw fors, van 143 begin 2008 naar per saldo 165 begin 2009. Dat is opnieuw een record sinds 1996, het begin van de registratie door Maarten Pijnacker Hordijk uit Houten. Er zijn 17 nieuwe vermeldingen van netwerken van christenprofessionals, ook dat is een record.

Ook in kerken komt er aandacht voor haar leden die in de maatschappij functioneren. Het artikel ‘Helpt de kerk bij je werk?’ verscheen in verschillende bewerkingen in 10 christelijke mediapublicaties. In meer dan 700 kerken in Nederland hangen inmiddels ook posters die christenen aanmoedigen om samen met een christencollega te gaan bidden.
Er komt op zaterdag 14 maart 2008 in Houten een speciale congresdag ‘Christen zijn op je werk’. Het is het vervolg van het succesvolle gezamenlijke initiatief van Alpha op de werkplek, Bedrijfsgebed, CBMC en Geloven op Maandag op drie ontmoetingsavonden ‘GOD WERKT ÓÓK VAN 9 TOT 5′ in het najaar van 2008. Hoofdspreker is ds. Ron van der Spoel.

Christenen nemen steeds bewuster hun plaats in de maatschappij in. Het aantal christenen dat structureel sàmen bidt voor hun kerk, school, buurt, stad, werk, enz., neemt gestaag toe. De koudwatervrees van sommige christenen is aan het afnemen. Dat de bidgroepen soms nog klein zijn is niet verwonderlijk. Want bidden is zelden populair. Toch zijn ‘bedrijfsbidders’ tot grote zegen voor hun omgeving. En… worden zelf ook enorm verrijkt, zowel door de geestelijke dimensie als door het contact met christencollega’s. Niet in de laatste plaats als ze zo nu en dan merken dat God mede door hùn gebeden iets verandert in deze (geestelijke) wereld.
De website www.bedrijfsgebed.nl fungeert als centrale site voor Christen-zijn op je werk en Bedrijfsgebed, met o.a. de overzichtslijsten, allerlei artikelen, tips en voorbeelden, een agenda en boekenlijst, links en posters.

Bron: * Maarten (Drs. ir. M.H.) Pijnacker Hordijk, tel. 030-6371380 (na 18.00 uur).

De auteur is sinds 1986 betrokken bij pauzebidstonden bij NS in Utrecht, en coördinator bedrijfsbidstonden in Nederland. Hij werkt bij ProRail in Utrecht. E-mailadres: info@bedrijfsgebed.nl; Internetadres: www.bedrijfsgebed.nl