CIDI roept de politiek op krachtig op te treden tegen antisemitische misdrijven

CIDI roept de politieke leiders van Nederland op om zich krachtig en ondubbelzinnig uit te spreken tegen racistisch gemotiveerde misdrijven en de daders daarvan zwaar te straffen. Het is tijd voor een krachtig signaal tegen antisemitisch geweld.

Het Amsterdamse koosjere restaurant HaCarmel is vanochtend wéér doelwit geworden van vandalisme. In december kon heel Nederland zien hoe een man – omhuld met een Palestijnse vlag en een PLO-sjaal – de ruiten van het restaurant vernielde en de Israelische vlag die binnen hing ontvreemde. “Vernieling en diefstal” was de aanklacht van het Openbaar Ministerie.
Diezelfde maand werden de – inmiddels gepantserde – ramen van het restaurant besmeurd. Afgelopen nacht werd met een steen getracht de ramen in te gooien. In de afgelopen jaren kwamen nog veel meer ‘kleine’ incidenten voor, zoals bekladdingen en anonieme telefoontjes. Andere zaken in de buurt hebben geen last van dergelijke incidenten.

De gebeurtenissen zijn geen toeval. Het gaat hier om antisemitische haatmisdrijven, gericht op een Joods doel.

De aanvallen op HaCarmel zijn helaas geen uitzondering, het past in een zorgwekkende trend. Het CIDI registreerde in 2017 het hoogst aantal meldingen van antisemitische vernielingen en bekladdingen van de afgelopen tien jaar. In een kwart van de gevallen waren ze specifiek tegen een Joods doel gericht, in de andere gevallen ging het om bekladdingen met anti-Joodse inhoud in de openbare ruimte. De CIDI Monitor Antisemitische Incidenten 2017 wordt later deze maand gepubliceerd.

Het is tijd om te erkennen dat vage reacties en het verschuilen achter woorden als “verontwaardiging” en “bezorgdheid” door de overheid niet toereikend is.

CIDI roept de politiek op om:
– Misdrijven tegen Joodse doelen ondubbelzinnig te veroordelen op hun antisemitische karakter;
– Juridische kaders te scheppen om antisemitisme, en andere racistisch gedreven misdrijven, als haatmisdrijf te veroordelen;
– De veiligheid van Joden, Joodse instellingen en Joodse zaken te verhogen.

Geweld en vandalisme zijn altijd ernstig en hebben een grote impact op slachtoffers. Echter, in het geval van misdrijven met een antisemitisch of anderszins discriminerend karakter heeft het misdrijf niet alleen impact op het slachtoffer zelf, maar ook op de getroffen gemeenschap en op de samenleving als geheel. Het is daarom belangrijk om hier krachtig tegen op te treden.