“Het communisme in Rusland en elders is misschien schijndood geweest, maar is nu springlevend”, zegt “The Mc Alvany Intelligence Advisor” (Phoenix, Arizona, USA). Hij herinnert aan wat Dimitri Manuilsky al in de dertiger jaren in de “Lenin School for Political Warfare” aan zijn leerlingen heeft verteld, namelijk: “Oorlog van communisme met kapitalisme is natuurlijk onvermijdelijk. Onze tijd zal komen… We moeten de bourgeoisie in slaap sussen, voor het element van verrassing. De domme, decadente, kapitalistische landen zullen graag met ons samenwerken tot hun eigen vernietiging.
Zij zullen met gejuich vrienden gaan worden… Zodra ze niet meer op hun hoede zijn, zullen we hen met onze gebalde vuist neerslaan…”


En in het boek “De opvolgers van de KGB” heeft Amy Knight geschreven: “De crisis van augustus 1991 heeft geen revolutionaire ommekeer gebracht. Een definitieve breuk met het Sovjet systeem heeft niet plaats gevonden…”

Misschien was Boris Jeltsin daarom zo blij toen Wladimir Poetin aan de macht kwam (uit zijn “Dagboeken ‘s nachts”).
Feitelijk zijn we er nu dus niets beter aan toe dan onder de Sovjet-Unie. Daar zijn bij gekomen: Rood-China, Noord-Korea, Vietnam, Cuba, Angola, Mozambique, Zuid-Afrika, enz. Het Westen wordt nog meer dan toen bedreigd met oorlog en verwoesting, aldus Donald S. McAlvany.
De communisten hebben alleen maar gedaan alsof ze massaal konden ontwapenen, opdat het Westen minder op haar hoede zou zijn! Hun geheime diensten zijn gereorganiseerd en opereren onder andere namen. Zij hebben het Westen massaal geïnfiltreerd en met valse berichtgeving in de media van de hele wereld bereiden ze zich voor op oorlog. Het werd al in 1984 aangekondigd door Anatoly Golitsyn (gewezen KGB officier) in zijn boek “Nieuwe leugens voor oude”. Hij voorspelde dat de militaire machine van de Russen niet zou worden ontmanteld. (Maar onder president Clinton heeft het Amerikaanse leger voor 50% ontwapend en technische kennis over alle moderne wapens aan de Russen en Chinezen gegeven)…

De machtige communistische partij van Rusland werkt nu ondergronds, samen met de geheime dienst en het leger in Moskou. Ze zijn niet dood! Aldus McAlvany.

De KGB (SVB) werkt hard in de USA, Engeland en Frankrijk tot vlakbij de top van de regeringen. Er is een wereldoorlog in voorbereiding. Wij komen tegenover deze nieuwe “As” te staan: Rusland, Rood China, Noord-Korea, Vietnam, Iran, Irak, Syrië, plus een reeks kleine communistische landen. Hun doel is in de eerste plaats de U.S.A.

Als president George W. Bush zijn land snel opnieuw gaat bewapenen, zal de vijand het begin van de oorlog verhaasten. Dit is de realiteit. De hoofdredacteur van “World Net Daily”, J.R. Nyquist, wijst hierop: “In de afgelopen twee jaar heeft Rusland gemaakt en uitgeprobeerd: een nieuw gevechtsvliegtuig, een nieuwe tank, een nieuwe aanvalshelikopter, een nieuwe granaat die door een geweer kan worden afgeschoten (sterk genoeg om een gebouw met drie etages te laten instorten), een nieuwe vacuümbom (artilleriewapen met de vuurkracht van een tactische atoomkop).
En u dacht dat de Koude Oorlog voorbij was? U dacht dat de Russen en Chinezen vrienden van de Amerikanen waren geworden? U dacht dat het economisch nu alsmaar beter zou gaan, zoals kinderen geloven in Sinterklaas en grote mensen dromen over een “nieuwe economie” en een “democratisch Rusland”. Sprookjes!

De Engelse journalist Christopher Story vroeg aan de Russische vluchteling (defector) Victor Soevorov, wat hij dacht over het ineenstorten van de Sovjet-Unie (enige jaren geleden). Soevorov antwoordde meteen: “Die ineenstorting is oplichterij”. Story vroeg hem of de Britse geheime dienst dat had begrepen en Soevorov zei “nee”. Story vroeg hem, waarom niet en hij mompelde; “Omdat ze te dom zijn”.
Herinnert u zich generaal Jan Sejna van Tsjecho-Slowakije? Hij was de belangrijkste politicus die in 1968 naar het Westen vluchtte. In 1982 schreef hij het boek “We zullen je begraven”, waarin hij uitlegde dat men in het Kremlin een langdurige strategie heeft ontwikkeld om het Westen kapot te maken. Hij zei: “Het voornaamste doel van hun strategisch plan is het isoleren van de U.S.A. door het Finlandiseren van Europa, vermindering van de Westelijke politieke en economische invloed in de z.g. “Derde Wereld”, door gebieden binnen te sluipen die belangrijk zijn voor de U.S.A, aldus generaal Sejna.
Kijk om u heen en zie wat er sindsdien is gebeurd.

Enorme infiltratie in het gebied juist ten zuiden van Panama, namelijk Columbia. Dan Venezuela, dat een militaire overeenkomst heeft getekend met de Russen en nu naar Peking gaat met de mededeling, dat hij namens Zuid-Amerika de tweede Fidel Castro is! Zuid-Afrika (en de vaarroute rond de Kaap) worden bewaakt door de communisten van het ANC, gesteund door militaire overeenkomsten met Moskou en Peking. De radicale Arabische Moslimlanden van het Midden-Oosten worden volgestopt met wapens uit Rusland en Rood China (daar kan elk ogenblik een oorlog uitbreken).

Generaal Sejna merkte op (in 1982): “Eén van de voornaamste problemen van het Westen is, dat zij het bestaan van een groot plan van de Russen niet wil erkennen… Hoe ze het ook keren of wenden, dat plan zullen ze doorzetten. Ze willen de hele wereld communistisch maken. Ze zullen de vrijheid van alle landen van de Westelijke wereld ondermijnen”.

Henry Kissinger bestrijdt de juistheid van generaal Sejna’s mededelingen nog steeds. Hij was de eerste, die er tegenin ging. Sejna waarschuwde: “Wie het bestaan van het Russische plan ontkent, helpt de pogingen van Moskou om haar doel te bereiken”. Dat geeft wel te denken. Verscheidene andere vooraanstaande vluchtelingen hebben eveneens het bestaan van het plan bevestigd.
Sinds 1999 werken duizenden Russische deskundigen in Rood China, om het leger te helpen en wapens te ontwikkelen voor massale vernietiging. De gevluchte Russische kolonel Stanislav Lunev waarschuwde in 1998, dat China en Rusland samen in staat zijn de U.S.A. in een toekomstige oorlog te verslaan.

Agenten van de KGB/SVB zijn betrokken (op de achtergrond) bij elke gevaarlijke ontwikkeling in het Westen vandaag de dag. Het Kremlin steunt misdadige organisaties net zo royaal als groepen communistische rebellen, waar ook op de wereld: Rusland financiert. Bandieten met en zonder uniformen mankeert het daarom aan niets. De economie in hun landen mag er bar slecht aan toe zijn, maar hun legers groeien. De Amerikaanse generaal Jerry Humble maakt erop attent, dat hun omvang niet wijst op verdedigen, maar op aanvallen.
Ze groeien allemaal naar elkaar toe om een communistisch wereldleger te kunnen vormen. In Noord Korea en Vietnam is dat duidelijk zichtbaar. In Venezuela bouwen de Russen wapenfabrieken voor de vriend van het Kremlin, president Hugo Chavez, niet vergetend, dat Venezuela voor de Amerikanen de voornaamste leverancier van olie en benzine is. Venezuela kan de kraan dicht draaien wanneer hij dat wil, zoals elke vijand computers, e-mail, het net, enz. kan saboteren of infiltreren. Dat gebeurt dan ook op grote schaal, wat tijd, geld, vrijheid en mensenlevens kost. Aldus McAlvany.