Lennart Meri, de president van Estland heeft kort geleden de ‘Europese Coudenhove-Kalergi Prijs’ uitgereikt gekregen.
Bij de ceremonie die in de hoofdstad Reval plaatsvond, was onder andere de internationa­le voorzitter van de Pan-Europa beweging Otto von Habsburg aanwezig. Dit meldt het kwartaal­blad van de Duitse tak van de Pan-Europa beweging in Duitsland ‘Pan Europa Deutschland’.

Otto von Habsburg prees Meri als ‘een groot Ests staatsman en Europeeër’. Von Habs­burg wil de snelle opname van de drie Baltische staten in de Europese Unie. ‘Voor de Baltische staten is er slechts één weg om de Russische overheersing voor eens en altijd te ontko­men, deze weg heet Europa’, aldus von Habsburg.

De Coudenhove-Kalergi prijs wordt elke twee jaar verleend aan personen die door daden en geschriften een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van een vrij Europa. In het verleden gingen de prijzen naar de Spaanse koning Juan Carlos, de Italiaanse staatspresident Pertini, de Oostenrijkse bonds­president Rudolf Kirchschläger, de Franse minister-president Raymond Barre, de Griekse staatspresident Tsatsos, de voorma­lige Amerikaanse president Ronald Reagan en de Duitse Bonds­kanselier Helmut Kohl.
Een andere Duitser die in het verleden deze prijs kreeg uitge­reikt was Franz Joseph Strauss, een communistenvreter bij uitstek en de motor achter de remilitarisering van Duitsland in de jaren zestig.

Richard Coudenhove-Kalergi heeft in 1923 de Pan-Europa bewe­ging opgericht, met het doel een verenigd Europa tot stand te brengen dat sterk genoeg was om zich tegen de supermogendheden op te stellen. Kern van een verenigd Europa moest een vergaan­de samenwerking van Frankrijk en Duitsland zijn. Groot-Brit­tannië mocht meedoen, maar dan wel zonder kolonieën.
Na de Tweede Wereldoorlog is de Pan-Europa beweging in Rooms-Katholiek vaarwater terecht gekomen.
Richard Coudenhove-Kalergi die in 1972 stierf was overigens een vrijmetselaar, zoals het Oostenrijkse vrijmetselaarsblad ‘Blaue Blatter’ in november 1994 publiceerde.