AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Enige tijd geleden heeft Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, de Coudenhove-Kalergi prijs 2012 ontvangen, wegens bijzondere verdiensten voor de Europese eenwording. Dit gebeurde tijdens het tweedaagse jubileumcongres van de Oostenrijkse tak van de Pan-Europa beweging dat in Wenen plaatsvond.

Hij kreeg de prijs uitgereikt uit handen van de vicepresident van het Coudenhove-Gesellschaft Nikolaus prins von und zu Liechtenstein. Tijdens de uitreiking waren er vele prominenten aanwezig, waaronder de zoon van de in 2011 overleden Otto von Habsburg, Karl von Habsburg en de Oostenrijkse EU commissaris Johannes Hahn, de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken en de president van Macedonië. Dat meldt Pan Europa Deutschland, het tijdschrift van de gelijknamige organisatie.

Van Rompuy loofde Coudenhove-Kalergi voor zijn inspanningen om een Pan-Europa beweging uit de grond te stampen en zijn engagement gedrevenheid voor een verenigd Europa.

Van Rompuy vertelde dat als hij elke morgen het gebouw van de Raad van Europa in Brussel binnenstapt, hij langs een galerij met portretten van belangrijke Europeanen liep en dat deze galerij begint met het eerste portret, de eerste drager van de Europese Karelsprijs, Richard Coudenhove-Kalergi. “Wat Abraham Lincoln voor de Amerikaanse onafhankelijkheids-beweging is geweest, was Richard Coudenhove-Kalergi, lang voor de Tweede Wereldoorlog, voor het ontstaan van de Europese Unie”. “Als Europa vandaag zijn stabiliteit van zijn valuta verdedigt, dan verdedigt zij ook de stabiliteit en veiligheid van zijn volken”.

Verder gingen de redes, voornamelijk lofuitingen aan het adres van Coudenhove en Van Rompuy en de Europese eenwording, over het ‘afbouwen van mentale grenzen’, ‘het scheppen van een onafhankelijk, soeverein en solidair Europa’, ‘een spirituele bezinning op zijn oorsprong’, ‘een verdieping van het Europese bewustzijn’ en meer van dit soort vage oproepen en uitspraken.
Karl von Habsburg zei dat ‘een nieuw Europees patriottisme het enige middel tegen het opkomende nationalisme is’. Veel aandacht ook voor het in stand houden van ‘het christelijke karakter van Europa’. Maar dat betekent in het kader van de Pan-Europabeweging toch voornamelijk de invloed en macht van het Rooms-Katholicisme te doen uitbreiden.
Het congres werd zondags beëindigd met een grote mis ter ere van de honderdste geboortedag van Otto von Habsburg.

Na de dood van Richard Coudenhove-Kalergi is de Pan-Europa beweging in rooms vaarwater terechtgekomen. En dat is toch een beetje vreemd. Want de oprichter Coudenhove was een overtuigd vrijmetselaar. Daarover is geen twijfel. Zijn lidmaatschap van een loge is bewezen. Sinds 1922 was hij lid van de Weense loge Humanitas.

Richard Nicolaus graaf Coudenhove-Kalergi (1894-1972) was een Oostenrijks schrijver, politicus en stichter van de Pan-Europa beweging. Hij was de zoon van een Oostenrijks-Hongaars diplomaat in Japan en had een Japanse moeder. Hij schreef een aantal boeken en ontwikkelde het idee voor een verenigd Europa, waarin landen op economisch en politiek terrein zouden samenwerken. Om dit idee te bevorderen richtte hij in 1922 de Pan-Europese Unie op, de oudste Europese eenheidsbeweging. Vele bekende namen uit de politiek kwamen op de ledenlijst van de Pan-Europa beweging voor.
Op 3 augustus 1955 stelde hij voor de ‘Ode an die Freude’ van Ludwig von Beethoven aan te wijzen als Europees volkslied. In 1972, het sterftejaar van Coudenhove, werd dit voorstel overgenomen door de Raad van Europa en in 1985 door de Europese Unie.
Coudenhove-Kalergi was van oorsprong een gelovige katholiek, interesseerde zich later voor het boeddhisme, werd door zijn vele contacten met het buitenland kosmopolitisch. Jarenlang leefde hij en een deel van zijn familie op kasteel Ronsperg dat in Tsjechië staat.
Tegenwoordig heeft deze beweging nogal wat invloed in het Europese parlement. Een aantal Duitse parlementsleden zijn, weinig bekend, ook lid van deze organisatie.