Het hoofd van de politie in de republiek Zuid-Afrika, George Fivaz, heeft verklaard: “De Zuidafrikaanse cultuur is zo misvormd, dat de mensen niet langer respect hebben voor de rechten van anderen”.
Dit wordt bevestigd door dominee Peter Hammond in ‘Ucanews’, die zegt dat er iets helemaal mis is, wanneer de misdadiger wordt verondersteld onschuldig te zijn, maar de politieman die hem arresteerde als de schuldige wordt beschouwd! ”

De eerste verantwoordelijkheid van een regering is het beschermen van de levens en eigendommen, door misdadigers te straffen. Zuidafri­kaanse burgers betalen een enorm bedrag aan belastingen be­stemd voor veiligheid, defensie en justitie. Haar regering doet echter haar plicht niet. Slechts 9 van elke 101 moorden resulteren in een vorm van gevangenisstraf.”

Om nog wat cijfers te geven: In 1996 is er bij 334.301 mensen ingebroken er zijn 118.755 mensen beroofd, 107.352 auto’s gestolen, 50.481 meisjes en vrouwen verkracht, 25.782 mensen vermoord. Kunt u zich indenken, hoeveel lijden en verdriet dit heeft meegebracht?

Met schaamteloze brutaliteit wordt deze anarchie nog door velen aan ‘apartheid’ geweten, maar het African National Congress heeft ‘t zelf aangemoedigd destijds, door scholen te bycotten, te weigeren belasting te betalen, op te roepen tot economische sancties en algemeen geweld. Het was de ‘bevrij­ding voor opvoeding’ politiek, een recept voor chaos. Duizen­den scholen werden geplunderd en in brand gestoken, leerkrach­ten werden geterroriseerd, leerlingen gedwongen thuis te blijven, zodat er nu vijf miljoen jonge mensen onopgevoed rondlopen, ongeschikt om in dienst te worden genomen, m.a.w. een verloren generatie.

De strategie van ‘t A.N.C. was Zuid-Afrika onregeerbaar te maken; dat is gelukt. De economie werd gesaboteerd en dus miljoenen mensen werkloos gemaakt. De Wereldraad van kerken rechtvaardigde de strategie, en dientengevolge het vermoorden van honderden zwarte gemeenteraadsleden, zakenmensen en poli­tiemannen; dat geweld duurt voor.

Een vloedgolf van pornografie werd toegelaten, prostitutie en gokken toegestaan; regeringscommissies waren het oneens met elkaar. De doodstraf voor moordenaars werd afgeschaft; meer dan 100.000 zware misdadigers werden vrijgelaten, alsof ze plotseling ongevaarlijke personen waren geworden. De Tien Geboden zijn opzij gezet, evolutie is aanvaard, humanisme is de norm.

Waarom doen de kerken in Zuid-Afrika niets?  Door te zwij­gen zijn ze mee verantwoordelijk voor de catastrofe. Zijn ze vergeten, dat God ons heeft geboden het zout en het licht der aarde te zijn (Mattheus 5) in onze samenleving… “Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners, wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid?” (Psalm 94:16).

En dat niet alleen in Zuid-Afrika. “Gaat dan heen, onder­wijst al de volkeren…” (Mattheus 28:19). We moeten de crisis over­winnen door weer de Reformatie te prediken, in de scholen, de winkels, en op straat; getrouw evangeliseren. Dat hadden we aldoor moeten doen.

De regering weet blijkbaar niets beters te verzinnen dan geregistreerde eigenaars van wapens verder te limiteren in het gebruik. De bevolking niet beschermen en dan ook verhinderen dat men zich kan verdedigen? Een ongewapend volk kan naar willekeur onderdrukt worden!

Ds. Hammond zegt: “U heeft gehoord over de massale afslach­ting van mensen in Roeanda. Ik ben daar geweest. De Toetsi-bevol­king werd eerst ontwapend en daarna uitgeleverd aan de massa-moordenaars; zij hadden niets meer om zich mee te verde­digen. Wij, van de ‘United Christian Action’ vragen de Zuid­afrikaanse regering de criminaliteit metterdaad te onderdruk­ken, misdadi­gers te straffen, de politie te versterken en de doodstraf weer in te voeren voor moordenaars, in plaats van ons te beroven van de middelen, waarmee we ons kunnen bescher­men.”