Volgens berichten in Belgische dagbladen is uitgelekt dat in juni van dit jaar de 48ste ‘Bilderberg’-conferentie heeft plaatsgevonden. Deze keer in het Belgische plaatsje Rixensart.
Sommige journalisten zeggen dat dit voor de Nederlandse koningin Beatrix weer een mooie gelegenheid was om zich uit te spreken over allerlei zaken in andere landen, terwijl er in haar eigen land politici zijn die haar macht of invloed daar verder willen beperken.


Het besturen van de wereld schijnt voor de koningin erg belangrijk te zijn. De ‘Bilderbergers’ vergaderen in het geheim. Politieke en industriële figuren op hoog niveau, intellectuelen en financiers die bekend zijn op het wereldtoneel, kunnen zich uitspreken over oorlogvoering, geld en politiek. Algemeen wordt betwijfeld of de discussies vrijblijvend zijn. Het vermoeden bestaat zelfs dat ze bedoeld zijn voor het vestigen van een wereldregering. De agenda is geheim. Het gezelschap wordt steeds zwaar bewaakt en de deuren zijn gesloten voor vreemden, de ongenode media inbegrepen. De Belgen brachten een hele politiemacht op de been om hier zorg voor te dragen, schreef het dagblad ‘De Morgen’.

De meeste gasten werden toch gezien, zoals o.a. de directeur van de Fiat fabrieken, Umberto Agnelli, Henry Kissinger zoals altijd, maar ook koningin Beatrix, die volgens de krant een Wella kapsel droeg, een donkerblauw mantelpak, een zilveren ring en dito armband.

De Bilderbergers kwamen in 1954 voor het eerst bijeen onder leiding van prins Bernhard, in een hotel met die naam in Oosterbeek, bij Arnhem. Honorair secretaris is nu Victor Halberstadt, destijds in Amsterdam gezien in gezelschap van de vriendin van de Nederlandse kroonprins, de Argentijnse Maxima.

In het Canadese blad ‘Financial News’ werd opgemerkt dat in 1997 tijdens de samenkomst in Atlanta, behalve koningin Beatrix, ook de Nederlanders M. van den Bergh (Shell), P. Korteweg (Robeco), H. Wijffels (Rabobank, nu SER) en Wereldbank president J. Wolffensohn aanwezig waren. Koningin Beatrix is meestal de enige vorstin in het gezelschap.

Volgens ‘Spotlight’ in Washington, werd er vorig jaar iets bekend van de 47ste vergadering, die in Portugal werd gehouden. Eerst zou een overzicht van de vooruitgang die is geboekt met de vorming van een Aziatisch blok onder leiding van Japan worden besproken.

Daarna kwamen de vervanging van de NAVO door een West-Europese Unie en wereldwijde belastingheffing voor de financiering van de organisatie van de Verenigde Naties aan de beurt. Volgens Jack Sheinkam in het Schotse dagblad ‘Sunday Herald’, is het idee te berde gebracht van de Europese munt, de totstandkoming van Amerikaans-Chinese betrekkingen, en een gezamenlijke Europese markt. Sheinkam is een gewezen lid van de zogenaamde Bilderberg-stuurgroep van vorig jaar.

Men kan zich niet onttrekken aan de indruk, dat het vaak genoemde en geprezen woordje ‘democratie’ op de tocht is gezet door mysterieuze praatgroepen, achter gesloten deuren. De activiteiten van de Bilderbergers staan in schril contrast met de openheid in de politiek waarover de laatste tijd veel gesproken wordt.