Dat Maria bij de gemiddelde Rooms-Katholie­ke gelovige in hoog aanzien staat is een bekend feit. Dat de Paus in Rome binnen enkele jaren een nieuw dogma wil uitvaardigen aangaande de positie van Maria als Medeverlosseres is een minder bekend feit buiten deze kerk. Er wordt niettemin hard aan gewerkt om de geesten rijp te maken voor dit dogma.


Maar dat de Maria verering inmiddels bizarre en blasfemische proporties begint te krijgen, bewijst het tweemaandelijkse blad ‘Het ware leven in God’, uitgegeven door de gelijkna­mi­ge stichting in Nijmegen.
Het blad geeft de boodschappen door die ‘Jezus’ en de ‘Moeder van God’ aan Vassula Ryden heeft gegeven. Ryden is een Rooms medium.
Ryden houdt over de hele wereld voordrachten waarin zij haar laatste ‘bood­schap’ ten toon spreidt. Zo ook in het meest recente nummer.

Jezus spreekt over Zijn Moeder, boodschappen van 20-26 maart 1996. Citaten: “Mijn beminde, kom en leer: Wie heeft Mij het meest verheerlijkt? Ik zal je zeggen wie Mij het meest heeft verheerlijkt: dat heeft de Nieuwe Eva. Ja! De Vrouw, bekleed met de zon, staande op de maan, en met de twaalf sterren als een kroon op Haar hoofd. Want Ik Die de hemel heb gemaakt en alles wat zij bevat, heb haar boven alle dingen geplaatst. De Koningin van de Hemel is altijd in de tegenwoordig­heid van de troon van de Allerhoog­ste. Niets minder dan de hoogte van de hemel boven de aarde is de grootheid van haar naam, haar naam gehuld in eengewaad van licht. Laat heel de wereld haar knieën buigen voor haar, die de heilige naam draagt van Moeder van God.”
(…) “Niemand heeft Mij evenveel verheerlijkt als de Vrouw bekleed met de zon. Ja! Zij is zó buitengewoon mooi in haar volmaakte liefde, dat de eilanden, de bergen, de heuvels, de dalen en de bronnen alle diep buigen als zij hen passeert.” (…) “Deze Vlekkeloze Liefde gaat over de aarde, begeleid door Mijn engelen wier ogen nooit ophouden de Bewonde­renswaar­dige Allerheiligste van alle maagden te bewonderen, terwijl ze zich verbazen over de Schoonheid van het Meesterwerk van Mijn Vader (…).
O Meesterwerk van Mijn Vader! O Verheven Meesterwerk van Jahweh! Bruid van Mijn Heilige Geest! Mijn Schitterend Taber­nakel! Jouw hart, Beminde van de Beminde is Een met het Onze.
Jouw Hart is Mijn omheinde tuin, een vergezelde fontein, Jouw hart is als een fontein die de tuinen vruchtbaar maakt. Jouw Hart, Bewonderenswaardige, is Mijn Troon waarop Ik geëerd wordt, Hart van het Hart, dat Ik heb gekroond in Onze Tegen­woordigheid en in tegenwoordigheid van heel Mijn hemels hof.”
(…) “Vandaag wil Ik in Mijn grote Liefde het Hart van Mijn Moeder laten zien.
Heb je niet gehoord, schepping, dat Ik het Hart van haar Hart ben? De Ziel van haar Ziel, de Geest van haar Geest? Heb je niet gehoord dat Onze Twee Harten verenigd zijn in Een?
Mens, open vandaag je hart,” (…) “en je zult begrijpen wie de Vrouw is, bekleed met de zon, en dan zal je hele wezen worden verheven en zal je hart jubelen en in vervoering zijn” (…).
“Dan Mijn vriendin, zul je begrijpen wat deugd is en hoe Ik, God, in dit Deugdzame, Maagdelijke Hart God-Mens werd. Je zult de Moeder van je Verlosser zien, de Moeder van de profeten, de Moeder van de apostelen, de Moeder van de charisma’s, de Moeder van de Triomf. Moeder van onbegrensde genaden. Moeder van ongeëvenaarde Verlos­sing.”

De boodschappen van ‘Jezus’ aan Maria worden gelukkig niet door iedereen voor zoete koek aangenomen. Voor de Vaticaanse Congregatie van de Geloofs­leer, de vroegere Inquisitie, onder leiding van Joseph Ratzinger, zijn inmiddels ook de grenzen bereikt. Ratzinger heeft enige tijd geleden zijn afkeuring laten blijken met betrekking tot de bood­schappen van Vassula Ryden.