Robert Wright heeft in het Amerikaanse blad ‘The New Republic’ gewaar­schuwd dat de vrije wereld niets is opgeschoten met allerlei getekende of voorgestelde verdragen voor ontwapening zoals: het ‘Nuclear Non-prolifera­tion Treaty’ en het ‘Chemical Weapons Convention’.

Biologische wapens zijn gevaarlijker dan alle anderen en niemand schijnt in staat te zijn er controle op uit te kunnen oefenen. Dit is o.a. gebleken in Japan waar een apocalyptische ‘New Age’ secte ingrediënten voor zenuwgas ging uitproberen in de gangen van de ondergrondse in Tokyo.
Onder de naam ‘Aum Supreme Truth’ blijkt de secte bezig te zijn met het cultiveren van bacteriologisch vergif dat botulisme veroorzaakt (een micro-organisme dat zich in vlees kan ontwikkelen).
Er zijn vele andere, veel ergere mogelijkheden.

We naderen het tijdperk van de massa-vernietiging. Maar helaas, hoe gevaarlijker het wapen, hoe minder regeringen bereid zijn er iets tegen te ondernemen om het gebruik ervan te voorkomen.
Atoombommen bijvoorbeeld blijven. Men kan praten wat men wil, niemand is werkelijk bereid ze af te schaffen.
Een hele rij regeringen popelt van ongeduld om de uitwerking van deze wapens te perfectioneren. Slechts een enkeling durft er openlijk over te spreken. De grote mogendheden waarschuwen de kleine dat zij er niet aan mogen komen….

Inspecties zoals in Irak blijken waardeloos. In Noord-Korea werd een vrij onderzoek door inspecteurs van de VN niet toegestaan door de communisti­sche regering.
De deskundigen praten er met elkaar over. In het Midden-Oosten en Zuid-Oost Azië kan in stilte van alles worden ontwikkeld, en wanneer dat wordt ontdekt is het te laat. Er is alle reden voor bezorgdheid.

Het geniepigste is dat er zoveel substanties bestaan die zowel voor onschuldige als voor heel gevaarlijke doeleinden kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld: thiodiglycol heeft men nodig voor de inkt van ballpoints, maar er kan ook mosterdgas van worden gemaakt! Dimethylamine is de grondstof voor een zeepvrij afwasmiddel, maar ook voor fabricage van zenuwgas!
Het is vrijwel onmogelijk na te gaan waar dat is aangekocht en waar het naar toe is gegaan.

Kan iemand zich met geweld toegang verschaffen tot een ‘verdachte fabriek’ zonder door gewapende wachten te worden neergeschoten? Of, met toestem­ming kan een inspecteur niet gemakkelijk naar een haastig ontruimd gebouw worden geleid?
Ontduiking van voorschriften door een kwaadwillige regering is altijd mogelijk.

Dit geldt ook voor het opruimen van atoomwapens. De landen die ze be­zitten willen elkaar ermee afschrikken. Niemand vertrouwd de ander. Nog afgedacht van kwaadwillige voornemens.
Een land als Irak kan ermee dreigen als het op enigerlei wijze zijn zin niet krijgt. Maar het zal zich inhouden als de tegenstander er ook mee dreigt. Een enkele moderne atoombom kan 500.000 mensen het leven kosten. Iedere deskundige weet dat.

Biologische wapens die met virussen van besmettelijke ziekten werken bestaan zowel in Rusland als in de V.S. Ze zijn zeer gevaarlijk, want de besmetting kan door slachtoffers worden verspreid zonder dat iemand er wat aan kan doen.
Tòch wordt er in verschillende laboratoria doorgewerkt aan ‘verbeterde’ soorten bacteriën via genetisch geknoei, met de mogelijkheid de aanvallers eerst ‘immuun’ te maken d.m.v. injecties.

Voorlopig zijn de ‘anthrax’-bommen het goedkoopst. Waar ze neerkomen laten ze een onbewoonbaar gebied achter, hoewel de huizen nog overeind staan.
Atoombommen ruimen alles radicaler op. Wie ze in voorraad heeft peinst er niet over ze af te danken, ongeacht de politieke kleur van de regering van het ogenblik. De vernietigingswapens zijn klaar voor gebruik gebleven en zullen nòg verder geperfectioneerd worden.