In ‘ The Schwarz Report’ (Manitou Springs, Colorado, USA), dat maandelijks verschijnt, heeft de journalist Jan Lamprecht geschreven over de slag om Afrika. De regering in het Kremlin heeft daar nog altijd actief belangstelling voor, vanwege de scheepvaartlijnen en de mineralen. Praktisch alle landen in het zuidelijk deel van Afrika zijn in communistische handen gevallen. Dus hebben de Russen gewonnen.

Reeds in 1928 werd tijdens een vergadering van de ‘Communistische Internationale’ een resolutie aangenomen, waarin stond dat alle Europese kolonies moesten verdwijnen. In 1950, na de dood van Stalin, is dit plan uitgebreid tot het veroveren van de hele wereld, met bovenaan het verlanglijstje Afrika en het Midden-Oosten. Afrika bezit een weelde aan grondstoffen. Industriële diamanten 50% van de wereldproductie, en 44% diamanten voor juwelen, 38% uranium, 31% goud, 76% kobalt, en dan nog platina en olie. Alle regeringen daar dansen nu naar de pijpen van het Kremlin. Destijds welvarend, nu in armoede gedompeld. Afrika gaat steeds verder achteruit. De ‘bevrijding’ is slavernij geworden.

Kijk bijvoorbeeld naar de Kongo (vroeger Zaïre), zegt Lampregt. In de grond heeft het koper, diamanten, manganese, cobalt, zink, tin, platina, uranium, bauxiet, goud, zilver en germanium. In 1960 gelukte het de communisten niet om het te veroveren, maar nu is daar hun vriend Laurent Kabila; hij werd geholpen door soldaten uit Rwanda en Oeganda. Met steun van de communistische bewindslieden in Angola, Zimbabwe, Namibië en Zuid-Afrika blijft hij in het zadel.

Tanzania heeft opleidingscentra voor communistische troepen.
Angola is veroverd met hulp van Cubanen en Noord-Koreanen. De leiding berust bij een Russische generaal. Hij is er alleen niet in geslaagd de pro-westerse verzetsstrijders van de Unita onder de duim te krijgen, maar heeft hen zo ver mogelijk achteruit gedrongen.

Namibië, het vroegere Zuidwest Afrika, werd met hulp van de ommunistische Swapo-terroristen (opgeleid door de Russen) aan Zuid-Afrika ontrukt toen het nog geen communistisch bewind had. Het is rijk aan diamanten, lood, zink, koper, tin, vanadium, uranium en olie.

Mozambique viel gemakkelijk in communistische handen toen er in 1975 een staatsgreep door marxisten in Portugal werd gepleegd.
Zimbabwe, het vroegere Rhodesië, bezweek na een lange tijd van moord en doodslag, geleid door Robert Mugabe met Frelimo en Zanla soldaten.

Botswana wankelt onder de druk van een stel omringende communistische regeringen die belust zijn op diamanten en uranium. Moskou wil beletten dat het allemaal naar de USA gaat, maar zegt dat niet hardop.
Er loopt in deze landen een gevaarlijke man rond, namelijk Robert Mugabe, die geholpen heeft anticommunistische groepen in Mozambique te bestrijden, openlijk het ANC in Zuid-Afrika heeft gesteund, en onlangs ook 3000 soldaten naar Kongo heeft gestuurd om president Kabila te helpen. Hij is een vriend van Fidel Castro en voorzitter van de ‘Non-Aligned Movement’.

Zuid-Afrika bezit de grootste reserves aan steenkool en maakt daar zelf olie van. Het heeft ook aardgas, goud, uranium, diamanten en ijzer met een grote staalindustrie. Het is het enige land in Afrika dat atoomenergie gebruikt voor het leveren van elektriciteit. Een aantal atoombommen zouden ontmanteld zijn voordat de communisten aan de macht kwamen. Koper, asbest, chroom en platina wordt geleverd aan elk land dat contant betaalt.
Aldus Jan Lamprecht in ‘The Schwarz Report’.