De Order of the Solar Temple (Zonnetempelorde) die begin oktober in het nieuws kwam door een collectieve zelfmoord op een Zwitserse boerderij, blijkt te zijn opgericht door leden die nauw te maken hebben gehad met de illegale Italiaanse vrijmetselaarsloge P-2 en de Franse geheime dienst.

Dit onthulde de Canadese krant ‘La Presse’ in een interview met professor Introvigne van het Centrum voor de Studie van Nieuwe Religies in Turijn.
Introvigne onthulde hoe de Franse geheime dienst in de jaren zeventig de geheime Souvereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem infiltreerde, tweedracht zaaide en uiteindelijk de orde in twee fracties splitste. De reden was waarschijnlijk dat de Franse geheime dienst de nazi-ideeën en de politieke invloed van de orde te gevaarlijk vond. Lid van deze orde was onder andere Joseph di Mambro, een Franse Canadees, die later, samen met de arts Luc Jouret, in 1981 de Zonnetempelorde oprichtte. Begin jaren tachtig telde deze sekte in Zwitserland, Italië, Frankrijk en Canada rond de 200 leden.

De Franse tak van de Zonnetempelorde werd opgericht door Julien Origas, een ex-Nazi en voormalig lid van de Gestapo.
In 1981 werd Luc Jouret de opvolger van Julien Origas, die onder mysterieuze omstandigheden overleed. Origas was ook de oprichter van de ‘Ordre Renové du Temple’, een orde van waaruit lijnen liepen naar de P-2 loge en neo-nazi organisaties. Aangetoond zijn ook Origas’ banden met de Orde der Rozekruisers.

Volgens professor Introvigne hadden enkele leden van de Zonnetempelorde uitstekende relaties met de P-2 loge. In 1981 toen de Italiaanse politie een inval deed in de villa van Licio Gelli, de topman van de P-2 loge, werden er dossiers over de leiders van de Zonnetempelorde gevonden.
De leider van de Italiaanse tak van de Zonnetempelorde, Pasquale Gugliotta, een intieme vriend van Gelli, stond op de ledenlijst van de P-2 loge. Ook Joseph di Mambro had regelmatig contact met Licio Gelli, volgens Introvigne.
Interessant is ook dat Gugliotta in de jaren tachtig lid was van de bovengenoemde Souvereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem, die op dat moment al in twee delen was uiteengevallen.
Een belangrijk lid van de Amerikaanse tak van deze orde was Philip Guarino, een uitgetreden priester en Siciliaan van geboorte. Hij onderhield contacten met de Italiaanse mafia en was eveneens een goede vriend van Gelli. Samen ondersteunden zij via culturele en maatschappelijke organisaties in Amerika de electorale campagne van Ronald Reagan.

Ook in Canada pleegden enkele leden van de Zonnetempelorde zelfmoord, waaronder een hooggeplaatste ambtenaar van het ministerie van Financiën, Robert Falardeau. Hij werd als de leider van de Canadese tak beschouwd. Een burgemeester van een stadje in de buurt van Montreal vond eveneens de dood in Zwitserland. Het is duidelijk dat de sekte belangrijke leden in zijn boezem had.

Vraag is waarom de Zonnetempelorde is opgericht. Was het een soort religieuze elite die de wereld wilde verbeteren, of was het een gewiekste constructie om drugsgelden wit te wassen? De Zwitserse onderzoeksrechter Piller beloofde de pers na de gebeurtenissen in Zwitserland nog een aantal ‘verbazingwekkende verrassingen’. Heel veel sektes die duister doen over hun financiën zoeken hun schuilplaats in Zwitserland. Een Interpol document meldde dat Di Mambro in september 1993 maar liefst 93 miljoen US dollar op een bankrekening in Sydney deponeerde.

Het KNP heeft eigen onderzoek gedaan naar internationaal opererende sektes en ridderordes. Een bizarre werkelijkheid ontvouwt zich daarbij. Talloze ridderordes blijken door ex-nazi’s dan wel rechts-extremistische lieden te zijn opgericht. Talloze ordes zijn ook een verzamelplaats voor leden van geheime diensten, rechts-extreme politieke en culturele organisaties, bankiers, industriëlen, directeurs, generaals en legerofficieren, geldschieters van guerillabewegingen, aanhangers van vreemdsoortige religieuze groeperingen zoals de Moon-secte en de Rozekruisers, en leden van andere ridderordes met een uiterst conservatief wereldbeeld. De overlappingen tussen diverse ridderordes bestaan overduidelijk.

Het KNP wacht met spanning op de ‘verbazingwekkende verrassingen’ van onderzoeksrechter Piller. Want één ding is duidelijk, een studie naar ridderordes en grote internationaal opererende sektes is een studie naar de politieke, financiële en economische elite in een land.