De periode van de Koude Oorlog ging gepaard met vele vormen van politiek terrorisme. Dat was communistische of anti­communistische politieke terreur van z.g. bevrijdings- of verzetsbewegingen.
Na de val van het communisme wordt de wereld geteisterd door een nieuw soort terreur. Islamitische terreurbewegingen die tot staten in een staat zijn verworden, compleet met eigen financiële afdelingen en die nauwe contacten onderhouden met criminele organisaties.

Deze nieuwe vorm van terreur is een product van de globalisering. Deze nieuwe terreur kon zich in de Koude Oorlog niet ontwikkelen omdat de globalisering nog niet zo ver was voortgeschreden.
De globalisering heeft zijn schaduwkanten en één daarvan is de fragmentering en verzwakking van het statenstelsel. Juist daar kunnen nieuwe en fundamentalistische groeperingen en terreurbewegingen floreren.
Basis van deze nieuwe terreur is een nieuw globaal economisch systeem dat terreur begunstigd. ‘Het eigenlijke probleem is de groeiende spanning tussen het dominerende systeem van westers kapitalisme en een sterk groeiende bevolking in de islamitische wereld’.

Dit is de stelling van de Italiaanse onderzoeksjournaliste Loretta Napoleoni in haar nieuwe boek ‘Die Ökonomie des Terrors – Auf den Spuren der Dollars hinter dem Terrorismus’, Napoleoni, die jarenlang voor diverse internationale banken en voor de Verenigde Naties heeft gewerkt, geeft in haar boek ‘een economische analyse van het internationale terrorisme’.

Napoleoni beschrijft kort de periode van deze communistische of anticommunistische, al dan niet ideologisch bepaalde terreur, die zijn hoogtepunt had in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw.
Napoleoni noemt onder andere de Contra’s, de Rode Brigades, Rote Armee Fraktion, IRA, ETA, Unita, Renamo, Sendero Luminoso, FARC, Falangisten, PLO en Hamas). Met name de laatste vijf genoemde bewegingen hebben hun eigen schaduwstaat, een parallelstaat gecreëerd.

In dit boek worden met name de financiële bolwerken van de PLO en Hamas beschreven. Ook hier wordt duidelijk, net als in zovele andere onderzoeken, dat met name de PLO de kwalificatie ‘terreurorganisatie’ ten volle verdiend.

Het wezenlijke verschil met het ‘oude’ terrorisme is dat dit politieke terreur was, die hetzij tegen een of meerdere staten  was gericht, hetzij specifiek ten voordele en onder controle en in dienst van een bepaalde staat stond. De financiën die voor deze terreur nodig was, kwam in sommige gevallen van de staat zelf.

In de periode van de ‘oude’ terreur speelden omvangrijke netwerken van drugshandel, smokkel van goud, olie, cocaïne en diamanten een belangrijke rol en leverde gigantische hoeveelheden geld op. Evenals afpersing, corruptie, gijzeling en gewapende bankovervallen.
Met name tussen terrorisme en drugshandel bestond en bestaat tot op de dag van vandaag een symbiotische relatie. De gekste en meest onwaarschijnlijke allianties werden hierbij aangegaan.
De spil vormde de internationale bankwereld die zich liet gebruiken om financiële zaken te regelen. Berucht voorbeeld werd de Pakistaanse BCCI bank waar tot 1991 geheime wapentransfers, drugstransacties en activiteiten van terreurorganisaties en een flink aantal inlichtingendiensten financieel werden afgewikkeld.
Ook na 11 september 2001 vormen westerse banken de transfercentra van gelden waarmee islamitische terreurdaden werden en worden gefinancierd.

Het huidige ‘nieuwe’ terrorisme is extreem religieus beladen en richt zich tegen de staat, tegen elke staat die zij onwelgevallig vinden en tegen alles wat zich richt tegen de islam. Haar geldbronnen zijn deels legale, maar vooral ook illegale transacties en de ‘aalmoezen’ van moslims overal ter wereld. Het is zogezegd ‘geprivatiseerde’ terreur.

Met de terugtrekking van het Sovjetleger uit Afghanistan en de oprichting van Al-Qaida in 1989, is deze nieuwe fase van autonoom opererende islamitische terreurorganisaties ingetreden.
Vanaf deze periode waren de FBI en de CIA redelijk op de hoogte hoe dit terreurnetwerk van o.a. ‘Afghani’, islamitische oud-strijders, zich wereldwijd vertakt had.
Al die tijd, tot aan de aanslagen van 11 september, hielden de diverse inlichtingendiensten Al-Qaida in de gaten, maar deden niets. Op 11 september 2001 werd officieel de oorlog tegen het terrorisme verklaard.
Na 11 september realiseerde de CIA en de FBI pas hoe wijdvertakt en diepgeworteld dit wereldwijde netwerk van terreur was georganiseerd. Er was een nieuwe vijand opgestaan.
Het moderne islamitische terrorisme, predikt de heilige oorlog om de godsdienstige, economische en politieke belangen van de moslimwereld te vergroten.
Ook nu weer heeft zich een bizarre alliantie gevormd, waarvan je kunt afvragen hoe lang deze stand zal houden. Een alliantie van oligarchische en liberale moslimregiems en westerse kapitalistische staten die gezamenlijk tegen het terrorisme strijden.

Islamitische organisaties richten zich volgens Napoleoni met name op de kolonisatie van de legale bankwereld.
In het afgelopen decennium zijn er in diverse landen specifiek islamitische banken uit de grond gestampt. Voorbeelden: Albanië, Kosovo, Bosnië, Indonesië, de Filipijnen, Somalië, Groot-Brittannië (waar inmiddels miljoenen moslims wonen), Roemenië, Rusland en binnenkort in een aantal West-Europese landen.

In de Verenigde Staten alleen al bestaat er een netwerk van tweehonderd islamitische banken. Een hoogst verontrustende ontwikkeling, want de ervaring in andere landen leert dat deze banken niet alleen wettige transacties afhandelen, maar met name geschikt zijn voor illegale transacties en contante geldhandelingen. Waar het geld dan uiteindelijk terechtkomt laat zich raden.
Met name het islamitische betaalsysteem Hawala is oncontroleerbaar en ondoordringbaar. Daarnaast bestaat er een gigantisch netwerk van zg. charitatieve moslimorganisaties die een andere definitie van hulpverlening hebben dan de westerse.

De lijn die loopt van Zuid-Oost Azië (Thailand, Birma) via Centraal-Azië (Kirgizië, Tadzjikistan), Afghanistan, Pakistan, Iran, Dubai, Turkije, Kaukasus (Tsjetsjenië), Balkan (Albanië, Servië, Kroatië), tot aan West-Europa is dé drugs- en wapensmokkelroute bij uitstek. Het is de grotendeels islamitische periferie rond de voormalige Sovjetunie waar al deze activiteiten momenteel plaatsvinden. ‘Het zijn de slagaders’ van de nieuwe economie van de terreur’.

Ook olie speelt in deze gebieden een belangrijke rol. Gebieden waar de meeste islamitische terreurorganisaties hun wortels en hun schuilcentra hebben. Vaak in staten met onstabiele regeringen in crisisgebieden. Het maakt deze regio tot een gevaarlijk geheel. Er staan enorme geopolitieke en financiële belangen op het spel.

Met name Saudi-Arabië gebruikt de inkomsten van de olie export voor de verbreiding van zijn versie van de politieke islam.
De twee belangrijkste banken in Saudi-Arabië beheren een omvangrijk netwerk van dochterbanken in tal van landen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Deze banken zijn nauw verbonden aan het Saudische koningshuis. In het land bestaat er geen enkele financiële toezichtinstantie.

De oorlog van Bush tegen het terrorisme is gedoemd te mislukken, volgens Napoleoni. Men moet de oorzaak wegnemen. Een fundamentele wijziging van de buitenlandse politiek van de westerse landen is nodig.

Zo lang het westen en de westerse bankwereld zelf deel neemt aan deze illegale wereldwijde schaduweconomie en zolang het westen zelf de grootste afnemer van drugs en de grootste wapenexporteur is, moet men niet klagen over islamitisch terrorisme. Deze nieuwe economie begunstigt het terrorisme alleen maar.
Napoleoni is ervan overtuigd dat de grootste bedreiging voor het westen nog steeds het transnationale islamitische terrorisme is, dat zijn geld voornamelijk krijgt uit olie, drugs en het wereldwijde netwerk van moskeeën. Dit economische netwerk karakteriseert Napoleoni als de partner van het wereldwijde terroristische netwerk. ‘Het is leninisme in een islamitisch jasje’.

Kern van deze nieuwe economie van de terreur is een brouwsel van revolutionair-islamitische jihad-ideologie, een islamitisch minderwaardigheidscomplex en de socio-economische doelstellingen van de moslim wereld die het westen haat, maar wel zijn welvaartsniveau wil overnemen.

Loretta Napoleoni: Die Ökonomie des Terrors – Auf den Spuren der Dollar hinter dem Terrorismus, Verlag Antje Kunstmann, 2003, 445 pag.