In tegenstelling tot een eerder antwoord van de heer Kallas, eurocommissaris voor administratieve zaken, audit en fraudebestrijding, blijkt op dit moment dat de vacature betreffende de nieuwe functie voor directeur-generaal van het anti- fraudebureau OLAF niet zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad. Dit betekent dat het – tot 20 januari – alleen mogelijk is voor directeuren en directeuren-generaal binnen de Europese instellingen om zich aan te melden als kandidaat voor de opvolger van de huidige directeur van OLAF, de heer Brüner.

De ambtsperiode van de huidige directeur-generaal (DG) van OLAF loopt in maart dit jaar af. In december heeft Paul van Buitenen een parlementaire vraag ingediend bij de Europese Commissie waarin hij hen herinnert aan de belofte om de vacature van de opvolger van de heer Brüner openlijk te publiceren, zoals was voorgesteld door een goedgekeurd rapport van collega-europarlementslid Bösch in december 2003. Kallas, die net is begonnen als eurocommissaris voor fraudebestrijding, had als antwoord op Paul van Buitenen gezegd dat er was besloten om de vacature openlijk te publiceren.

Het blijkt nu dat deze belofte door de Europese Commissie niet is nagekomen en de vacature, die met zo weinig mogelijk ruchtbaarheid op 22 december werd uitgeschreven, alleen toegankelijk is voor mensen binnen de Europese instellingen met precies die ervaring die huidig DG Brüner zelf als enige lijkt te hebben.