Volgens een peiling gepubliceerd in de Wall Street Journal zijn de meeste Iraniërs bereid Israël te erkennen in het kader van een overeenkomst om de betrekkingen met de VS te herstellen.

Door Yitzhak Benhorin

Een overweldigende meerderheid van Iraniërs (70%) is voor normale betrekkingen en handel met de Verenigde Staten, is gebleken uit een peiling uitgevoerd door Morgen Terreurvrij.


In ruil voor normale  betrekkingen met de VS waren de meeste Iraniërs bereid om Israël en Palestina als onafhankelijke staten te erkennen, de steun van Iran aan gewapende groepen te beëindigen en een transparant nucleair beleid te voeren schreef Ken Ballen, voorzitter van Morgen Terreurvrij in de Wall Street Journal.
Uit de peiling bleek eveneens dat slechts 29% van de mensen die reageerden vindt dat de ontwikkeling van atoomwapens de hoogste nationale prioriteit heeft. 88% daarentegen zei dat de  verbetering van de Iraanse economie een heel belangrijke prioriteit was.
Ongeveer 80% van de geënquêteerden zei dat zij volledige inspectie van de nucleaire werkzaamheden van Iran zouden toestaan en verklaarden plechtig geen nucleaire wapens te ontwikkelen in ruil voor buitenlandse hulp.

Ongeveer 61% zei tot enquêteurs van Morgen Terreurvrij door de telefoon dat zij tegen het bewind van hun hoogste leider zijn, die naar religieuze wetten regeert en niet door een stemming van het volk vervangen kan worden. Ongeveer 79% zei dat zij hun leiders liever door het volk gekozen zou zien worden.

Slechts 11% zei zij er fel tegen was dat hun leiders door het volk gekozen worden.