Ooggetuigen bevestigen dat de regering van generaal Abacha zich de laatste tijd in het hele land van willekeurig geweld bedient. Op deze wijze maakt het land voor het eerst sinds de onafhankelijkheid in 1960 kennis met tirannie.

Sinds het begin van dit jaar zijn vele mensen verdwenen, van wie er verscheidenen verbonden zijn met organisaties die de burgerlijke vrijheden verdedigen. Voor het merendeel zijn het mensen met afwijkende meningen of hun familieleden die door de ‘geheime politie’ gearresteerd zijn.
Visa voor buitenlandse journalisten zijn nauwelijks te krijgen, meldt de Britse pers; de meeste informatie die uit het land komt is afkomstig van oogetuigenverklaringen. Burgers, vooral Christenen uit het Zuiden, leven in angst voor de grillige generaal Abacha en zijn militaire regime.

Men weet niet of men vrij kan spreken of handelen. Intimidatie en ontslag van rijksambtenaren, vooral Christenen uit het Zuiden kan men onder dit regime altijd verwachten.
Hun plaatsen worden ingenomen door Moslims uit het Noorden, militairen of mensen met connecties in het leger. Alleen mensen uit het Zuiden die het regime goed gezind zijn schijnen hun banen te behouden.

Een Europese wetenschapper die in Nigeria werkt verklaart dat dertig-jarige ervaring daar hem geleerd heeft dat Generaal Abacha aan het hoofd staat van de slechtste regering die er ooit geweest is in dit land verscheurd door godsdienstige tegenstellingen.
Volgens binnenlandse berichten heeft Abacha 60 tot 80 onderofficieren terechtgesteld; een journalist spreekt van tenminste 300.

In het verleden maakten mensen uit het Noorden in Nigeriaanse veiligheidsministeries de dienst uit, maar in andere ministeries lagen de verhoudingen gelijk. Daar de religieus-culturele scheidslijn tussen de Moslims in het Noorden en het Zuiden waar de Christenen in de meerderheid zijn niet gemakkelijk te bepalen is, is het leven wel erg onzeker in ‘de middengordel’. In dit gebied ligt de hoofdstad Aboeja en als het geweld van het Noorden door de Moslims tegen het Zuiden zou voortduren zou deze gordel het slagveld worden.

Verscheidene westelijke regeringen hebben met elkaar gesproken over de toepassing van soortgelijke economische sancties op Nigeria als op Zuid-Afrika in de Tachtiger jaren. Dat Abacha nu zuiveringen uitvoert in zijn eigen gelederen is een aanwijzing dat een massieve opstand of een burgeroorlog dreigt.
De Islam krijgt veel steun van de federale regering terwijl de Christenen uit het Zuiden monddood gemaakt worden.
Het land wordt nu door de Islam beheerst. Het vroegere religieus-politieke evenwicht is verdwenen. De Shariah-wetgeving staat voor de deur.

In 1986 is Nigeria toegelaten als volledig lid van de Islamitische Conferentie-Organisatie. Dat houdt in dat het met Generaal Abacha aan het roer als een Moslimstaat naar buiten treedt. Er werken momenteel heel wat buitenlandse zendingsinstellingen. Door een oorlog of de shariah zullen hun activiteiten in het land gestaakt worden en zal er een massale uittocht van Christenen plaats vinden.
Aldus de ‘International Institute for the Study of Islam and Christianity’.