In het maandblad ‘The McAlvany Intelligence Advisor’ (Phoenix, Arizona, USA) is uitvoerig stil gestaan bij de strategie van de radicale moslims. Het doel van die terroristen is eenvoudig, op kortere of langere termijn, de vernietiging van Amerika en de verovering van de rest van de wereld … Hierbij is naar de mening gevraagd van de bekende auteur David Dolan, die in ‘WorldNet Daily’ heeft geantwoord: “Ik heb reacties verzameld van persoonlijke Islamitische contacten naar aanleiding van de verschrikkelijke aanval van terroristen in Amerika.


Mij is verteld, dat de feestelijke viering van het ‘succes’ in de steden van de zogenaamde Palestijnen en andere Arabische centra in het hele Midden-Oosten precies weergeven, hoe de gevoelens van de meeste moslims zijn.

Leidinggevende figuren onder hen beschouwen de gecombineerde aanval op New York en Washington als een bewijs voor het naderende einde van de Amerikaanse ‘overheersing’ van de wereld. Fundamentalistische fanatiekelingen onder hen hebben de Verenigde Staten al een eeuw lang als het grootste obstakel beschouwd om de leer van de Koran te verspreiden. Aan het einde van de oorlog in Vietnam kregen zij hoop, dat het mogelijk zou zijn voor kleine groepen, de machtige Verenigde Staten ten val te brengen. Zij wezen op het gebruik van wapens zoals demoraliseren, door het organiseren van onverwachte guerrilla-aanvallen. De val van Saigon vergeleken ze met de val van Rome en het einde van het Romeinse keizerrijk. In de jaren tachtig voelden radicale elementen zich bemoedigd door het succes van Islamitische rebellen in Afghanistan, die daar de Russen bestredenen en het communisme…

De slappe steun van het Westen aan Israël in haar bloedige strijd tegen moslims en de kritiek op de regering in Jeruzalem zodra het leger zich durft te verdedigen en terugslaat, is de Arabische leiders niet ontgaan. Het lijkt erop dat het Westen nu de rekening krijgt gepresenteerd…
Mij is verteld, dat de moslim vijanden van de U.S.A. al in 1970 hebben geconcludeerd, dat zij meer konden bereiken met terreur door guerrilla’s en terrorisme dan met een grote strijdmacht, dat ze emotionele en economische verwarring zouden kunnen stichten Dat zou de ‘arrogante supermacht’ een vals gevoel van veiligheid geven.

In de jaren negentig kwamen de moslimmilitanten op de gedachte, dat het beste doelgebied voor het toebrengen van een ernstige verwonding op economisch gebied, het lagere gedeelte van Manhattan (in New York) zou zijn. Daar zijn internationale kracht en prestige gebundeld.
De voorbereidingen hebben enige jaren in beslag genomen. Osama bin Laden werkt als een agent namens meerdere moslimlanden, die Amerika haten (FBI-rapport), met name: Irak, Libië, Syrië Jemen, Afghanistan en Soedan. Plus militante groepen in Egypte, Saoedi-Arabië en Pakistan.

Zij zeggen, dat hij een aantal kleine nucleaire (koffer-) bommen bezit, gemaakt door de Russische KGB/SVB. Het gebruik daarvan zal paniek veroorzaken. Alle belangrijke regeringscentra kunnen ermee uitgeschakeld worden en wie kan er dan nog Amerika verdedigen? Chaos zal heersen tot in de kleinste schuilplaatsen van het land. Opgeblazen bruggen, sluizen, pompstations, spoorwegstations…
Er is me verteld, dat moslimlanden die zulke operaties heimelijk steunen, geloven , dat de Christelijke kerken grootscheepse represailles wel zullen verhinderen. “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”…

Bovendien houden de terroristen zich schuil. De daders weten vaak niet eens, wie hen een bepaalde opdracht gaf en waarom. (Dat bleek bijvoorbeeld twaalf jaar geleden bij het verongelukken van een passagiersvliegtuig in Schotland. Niemand weet wie de opdrachtgever was).

Vele grote bedrijven verkeren nu in grote financiële moeilijkheden, op de beurzen zijn dalende cijfers te zien. Het resultaat van de aanslagen in Amerika overtreft de stoutste dromen van vele moslims”. Aldus David Dolan (bekort weergegeven).
Hierop sluiten enige opmerkingen aan van kolonel Stanislav Lunev, die één van de belangrijkste officieren is geweest, die werkte in het kantoor van de militaire inlichtingendienst van Rusland en is overgelopen naar de U.S.A., waar hij nu werkt voor de CIA en de FBI.

Hij zegt: “Aan gewone logica heb je niets bij het beschouwen van het gedrag van dit soort terroristische groepen en landen. Ik geloof, dat de gebeurtenissen van 11 september weleens de eerste geweest kunnen zijn van een hele reeks acties. Misschien niet onmiddellijk, maar dan een grotere en nog massaler slag dan we tot dusver hebben gezien. Deze mensen zijn niet gek. Zij zullen alle wapens gebruiken, die ze tot hun beschikking hebben. Onderschat hun brutaliteit niet. Schakel de mogelijkheid niet uit, dat zij de volgende keer chemische, nucleaire en biologische wapens zullen gebruiken tegen Amerika.”…

McAlvany tekent hierbij aan: Al jaren vreest het Westen het gebruik van wapens van massavernietiging, die in handen van terroristen vallen. Hun vrees kan bewaarheid worden, als we afgaan op de berichten, over Osama bin Laden en zijn kameraden. Ze hebben de wapens nu en de mensen, die bereid zijn er zich mee op te offeren. De Amerikaanse generaal Jack Singlaub is het eens met kolonel Lunev (hij was getuige van de aanval op het Pentagon in Washington). Hij stelt:
1e) Ga de terroristen achterna in de landen die hen onderdak bieden.
2e) Houdt Rusland en China in de gaten. Zij helpen de landen die de terroristen steunen.
3e) Erken dat de voormalige president Clinton verantwoordelijk is voor het aftakelen van de Amerikaanse Defensie. Hij heeft de ons vijandige landen geholpen. Hij heeft de beste krachten verwijderd, omdat ze het niet eens waren met hem. Hij heeft feminisme en homoseksualiteit bevorderd en ons zodoende zwak gemaakt in de ogen van de wereld.

Het gewezen hoofd van de CIA, John Cannon, schreef in ‘The Jerusalem Post’: “President Saddam Hoesein van Irak, houdt nog steeds voorraden biologische wapens verborgen. Ze zijn klein en levensgevaarlijk. Het is bekend dat hij 6000 liter anthrax heeft verzameld, 8425 liter botulinum toxin en 2200 liter aflatoxin (veroorzaakt leverkanker). Hij heeft 157 vliegende bommen laten maken (waarvan 50 bewapend met anthrax). Hij beschikt over verscheidende tonnen VX zenuwgas, sarin en mosterdgas. Vele van deze wapens worden gemaakt in een fort in Kandahar (Afghanistan) sinds mei 1998; de machinerie kwam uit Joegoslavië. Terroristen oefenen met deze wapens zowel in Kandahar als in Zenica (Bosnië-Herzegovina). De leiding is in handen van experts uit Oekraïne.