In het Amerikaanse maandblad ‘Christian View of the News’ heeft ds.Norman Pyle  een overzicht gegeven van wat hij om zich heen hoort en ziet. Met name op kerkelijk gebied is hij teleurgesteld.


Zijn broer Hugh, die evangelist is, stuitte in Atlanta op een kerk die met ‘een nieuwe aanpak’ begonnen was om de jongere generatie terug te winnen. Maar door deze aanpak liepen de leden van boven de vijftig jaar uit de kerk weg.

De redenatie is, dat de moderne mens ongestoord wil doen waar hij (of zij) zin in heeft, eten wat hij lust, horen wat hij wenst te horen enz. De dominee brengt zijn boodschap begeleid door een ‘loforkest’, wat een mengsel is van ‘eigentijdse’ melodieën en bestaande lofliederen, niet gebonden aan een be­paalde kerkelijke richting; maar met een familie-reünie, een seminarie, hulpkrachten, huwelijksadviseurs, vriendenkringen voor vrijgezellen, waarbij blijkt dat het ‘Woord des Levens’ helemaal op de achtergrond raakt.
In ‘Sword of the Lord’ stond ook dat in datzelfde Atlanta ouderen een alternatie­ve kerk hebben gesticht voor ‘de vergeten ouderen’. Ds.Pyle tekent hierbij aan dat de ‘modernen’ weldra zullen merken dat ze hun voornaamste bron van inkomsten zijn kwijtgeraakt. Dat is in meerdere plaatsen gebeurd.

In een nieuwe editie van een ‘handboek voor zendelingen’ wordt gezegd dat de protestantse kerken minder aan zending ‘doen’. Maar degenen die zich geroepen voelen blijven meestal met hun gezinnen overzee totdat hun kinderen aan ‘voortgezet onderwijs’ toe zijn, en keren dan terug naar de plaats waar ze vandaan zijn gekomen.
De Pinkstergemeenten en charismatische groepen zijn het actiefst op dit gebied, en hebben er het meeste geld voor over. Miljoenen dollar per jaar. Aldus Robert Coote in ‘Current Thoughts and Trends’.

Overigens neemt het drankmisbruik in de V.S. af volgens een ‘USA-Today’ enquête; gezakt van 85 naar 76 procent. Twintig procent van de ondervraag­den vond dat het verkopen van alcohol verboden behoorde te worden, gelet op het grote aantal ongevallen op de weg. Bij de gebruikers behoren 39 procent veertien-jarigen! Op latere leeftijd gaan velen van hen over op het gebruik van verdovende middelen. Aldus ‘American Journal of Public Health’.
Op de universiteiten blijkt dat praktisch alle immoreel gedrag hand in hand gaat met dronkenschap. Serieuze studenten klagen steen en been over de hinder die zij ondervinden. Aldus ‘AFA Journal’. Teleurstel­lend is dat de christelijke ‘Stetson University’ in Deland (Florida), gesticht in 1883, alcoholgebruik nu toelaat. Aldus het weekblad ‘Atlanta Constitution’.

Dr.Franklin Payne heeft in ‘Journal of Biblical Ethics in Medicine’ gezegd: “Dat ‘verslaving’ welbeschouwd geen goed woord is voor iets dat we zonde behoren te noemen. Zie Hebreeën 12, waaronder dronkenschap, sexu­eel wan­ge­drag en misbruik van verdovende middelen vallen”.
Een ‘National Household Survey’ heeft inmiddels geleerd dat het gebruik van marihuana door tieners sinds 1992 is verdubbeld in de V.S.! De sterkte van dit produkt is sinds de zestiger jaren tien maal zo sterk geworden, en het effect op de hersenen dus ook tien maal zo ernstig. Daar bestaat geen ge­neesmiddel voor. Aldus ‘The Christian News’.

Hoe behoort een christen gekleed te gaan? De bijbel zegt dat op meerdere plaatsen. God eist een zichtbaar onderscheid tussen mannen en vrouwen.
Dit werd onderstreept door Cathy Corle in ‘What in the World Should I Wear?’. Zij vestigt vooral de aandacht op het dragen van japonnen en rokken door de dames. Mona Charen in ‘The Washington Times’ zegt: “Als een vrouw gerespecteerd wil worden, moet ze beginnen met te laten zien dat ze het verdient”.